Све вести

16.03.2021.

Претходних дана је расписан јавни оглас за давање у закуп државног пољопривредног земљишта које се налази на подручјима града Пожаревца, као и на подручју општина Прешево и Опово.

12.02.2021.

У Сомбору је, дана 11.02.2021. године, расписан оглас за други круг јавног надметања за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини. Поступак јавног надметања спроводи се електронским путем, кроз веб апликацију Дигитално јавно надметање.

13.01.2021.

Правилником о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини (Сл. гласник РС бр. 16/17 , 111/17 , 18/19 , 45/19 , 3/20 , 25/20 , 133/20), одредбом члана 28 прописано је:

„Ако након спроведеног поступка јавног надметања, односно доношења одлуке о давању у закуп пољопривредног земљишта у државној својини, а пре закључења уговора о закупу, најповољнији понуђач писмено одустане од своје понуде или у року не плати износ закупнине, надлежни орган јединице локалне самоуправе позива понуђача који је следећи по реду на ранг листи понуђача да потврди да ли и даље остаје при својој понуди.
Ако лице које је следеће по реду на ранг листи понуђача, остаје при својој понуди, оно постаје најповољнији понуђач и доноси се одлука о давању у закуп пољопривредног земљишта у државној својини за то лице.
Поступак из ст. 3. и 4. овог члана може се понављати до последњег лица на ранг листи које испуњава услове за закуп за ту јединицу јавног надметања.“

29.12.2020.

Обавештавају се сва заинтересована лица за учествовање на јавном надметању за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини да испуњеност услова за пријављивање на јавно надметање за закуп пољопривредног земљишта у државној својини понуђач доказује докуменатацијом која је наведена у огласу за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини.

18.12.2020.

Општина Димитровград је међу првима спровела поступак јавног надетања за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини електронским путем, кроз нову веб апликацију Дигитално јавно надметање.

17.12.2020.

Управа за пољопривредно земљиште Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде у сарадњи са Програмом Уједињених нација за развој (UNDP), другу годину заредом наставља да ради на унапређењу управљања напуштеним пољопривредним земљиштем у државној својини, ове године кроз компоненту пројекта „Јачање руралне конкурентности и продуктивности у агробизнис сектору“.

12.10.2020.

У дванаестом наставку емисије „У вашој служби“ на телевизији Агро ТВ било је речи о Геопорталу Управе за пољопривредно земљиште, као и садржају који је посетиоцима доступан на нашој званичној интернет презентацији. ТВ прилог можете погледати у наставку.

04.08.2020.

Право на закуп и коришћење пољопривредног земљишта у државној својини могу остварити физичка и правна лица која су носиоци или чланови регистрованих пољопривредних газдинстава уз испуњавање додатних законских услова у зависности од основа закупа и коришћења за који су заинтересовани.

10.07.2020.

У емисији У вашој служби, која је емитована на телевизији Агро ТВ 21.06.2020. године, Бранко Лакић, в. д. директора Управе за пољопривредно земљиште, говорио је о садашњем раду и активностима Управе, као и о плановима за наредни период. Видео снимак интервјуа можете погледати у наставку.

18.06.2020.

Управа за пољопривредно земљиште Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде дана 18.06.2020. објавила је Конкурс за расподелу средстава за извођење радова на заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта у 2020. години.Информациони систем управе

Листа утврђених катастарских парцела
у државној својини које могу бити предмет враћања
у поступку враћања одузете имовине
АП Војводина
централна Србија и Београд