Све вести

01.04.2022.

Дана 30.03.2022. године објављен је оглас за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини у дугом кругу јавних надметања за подручје града Зрењанина.

28.03.2022.

Претходних дана расписани су јавни огласи за давање у закуп државног пољопривредног земљишта у граду Шапцу и општинама Шид, Чајетина, Инђија и Оџаци.

18.03.2022.

Рок за пријаву на јавна надметања у поновљеном другом кругу у општини Богатић продужен је до 22.03.2022. године због техничке грешке у Огласу број 163/2022-01 који је објављен 07.03. 2022. године на веб страници Управе за пољопривредно земљиште.

18.03.2022.

Градови Нови Сад и Пожаревац, као и општина Темерин расписали су огласе за први круг надметања за закуп пољопривредног земљишта у државној својини. У исто време у општинама Ади, Мионици, Бачкој Тополи и Апатину расписани су огласи за други круг надметања.

10.02.2022.

Дана 10.02.2022. године општина Пећинци расписала је јавни Оглас за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини.

01.02.2022.

Дана 01.02.2022. године расписан је јавни оглас за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за подручје општине Рума.

25.01.2022.

Јавни огласи за давање у закуп државног пољопривредног земљишта претходних дана су расписани у градовима Сомбору, Суботици и Кикинди, као и у општинама Бачка Топола, Ириг и Шид. У питању је први круг јавних надметања.

05.01.2022.

Последњих дана децембра 2021. године расписани су огласи за јавна надметања за закуп пољопривредног земљишта у државној својини у општинама Чока, Сремски Карловци, Србобран, Сента и Кањижа.

27.12.2021.

У предстојећем периоду одржаће се други круг јавних надметања за закуп пољопривредног земљишта у државној својини у градовима Врање и Ваљево, као и у општинама Сурдулица, Ћићевац, Бојник, Сокобања и Сјеница.

24.12.2021.

Ове године идентификовано је 1.319 парцела напуштеног пољопривредног земљишта у државном власништву у дванаест јединица локалних самоуправа, а таква врста анализа спроводи се у циљу што бољег коришћења расположивих ресурса, привлачења нових инвестиција и развоја пољопривредног сектора.

12.11.2021.

У току претходне недеље у општинама Неготин, Ћићевац, Владимирци, Сурдулица, Димитровград, као и у граду Лозници расписани су огласи за закуп државног пољопривредног земљишта. Рок за пријаву је 16.11.2021. у општини Владимирци, односно 17.11.2021. године у осталим јединицама локалне самоуправе.

26.10.2021.

У граду Смедереву и општинама Бољевцу, Житорђи и Тителу претходних дана су расписани огласи за закуп пољопривредног земљишта у државној својини.

25.10.2021.

Градови Јагодина и Ниш расписали су огласе за други круг јавног надметања за закуп државног пољопривредног земљишта. Рок за пријаву је 3. новембар 2021. године.

29.09.2021.

Претходних дана расписани су огласи за јавна надметања у граду Бору, као и у општинама Деспотовац, Кладово и Нови Кнежевац.

22.09.2021.

У понедељак, 20.09.2021. године, расписани су огласи за први круг јавног надметања за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за подручје градова Панчева и Крагујевца.

08.06.2021.

У понедељак, 07.06.2021. године расписан је оглас за други круг јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини за подручје града Зрењанина.

04.06.2021.

Јавни оглас за давање у закуп државног пољопривредног земљишта у другом кругу у општини Сечањ расписан је дана 03. 06. 2021. године.

24.05.2021.

Од понедељка, 18. маја 2021. године, на сајту Управе за пољопривредно земљиште Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде доступни су електронски формулари за пријаву незаконитости на пољопривредном земљишту.

14.05.2021.

Јавни оглас за давање у закуп државног пољопривредног земљишта у другом кругу у општини Пландиште расписан је дана 14. 05. 2021. године.

11.05.2021.

У општини Прешево окончана са два круга јавних надметања за закуп пољопривредног земљишта у државној својини, али ни у једном кругу није било заинтересованих понуђача.


Информациони систем управе

Листа утврђених катастарских парцела
у државној својини које могу бити предмет враћања
у поступку враћања одузете имовине
АП Војводина
централна Србија и Београд