Сви огласи
за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини
Општина
Тутин
други круг
оглас објављен : 14.10.2019.
датум другог круга надметања:
07.11.2019. у 15:00
преузмите оглас
датум првог круга надметања:
02.07.2019. у 15:00
преузмите оглас
Општина
Александровац
трећи круг
оглас објављен : 11.10.2019.
датум трећег круга надметања:
28. и 29.10.2019. у 15:00
преузмите оглас
датум другог круга надметања:
03. и 04.10.2019. у 15:00
преузмите оглас
датум првог круга надметања:
29.08.2019. у 15:00
преузмите оглас
Град
Лесковац
други круг
оглас објављен : 10.10.2019.
датум другог круга надметања:
21.10.2019. у 10:00
преузмите оглас
датум првог круга надметања:
20.08.2019. у 10:00
преузмите оглас
Општина
Сента
први круг
оглас објављен : 09.10.2019.
датум првог круга надметања:
25.10.2019. у 09:00
преузмите оглас
Град
Зајечар
други круг
оглас објављен : 09.10.2019.
датум другог круга надметања:
04.11.2019. у 11:00
преузмите оглас
датум првог круга надметања:
30.08.2019. у 11:00
преузмите оглас
Општина
Инђија
први круг
оглас објављен : 09.10.2019.
датум првог круга надметања:
24.10.2019. у 08:30
преузмите оглас
Општина
Брус
други круг
оглас објављен : 09.10.2019.
датум другог круга надметања:
28.10.2019. у 15:00
преузмите оглас
датум првог круга надметања:
16.09.2019. у 15:00
преузмите оглас
Општина
Мали Зворник
други круг
оглас објављен : 07.10.2019.
датум другог круга надметања:
07.11.2019. у 10:00
преузмите оглас
датум првог круга надметања:
25.07.2019. у 10:00
преузмите оглас
Општина
Сјеница
други круг
оглас објављен : 07.10.2019.
датум другог круга надметања:
23.10.2019. у 11:00
преузмите оглас
датум првог круга надметања:
20.06.2019. у 12:00
преузмите оглас
Општина
Топола
други круг
оглас објављен : 07.10.2019.
датум другог круга надметања:
30.10.2019. у 11:00
преузмите оглас
датум првог круга надметања:
26.07.2019. у 11:00
преузмите оглас

списак јавних надметања, информације о потребној документацији и условима за пријављивање можете преузети у пдф формату

Информациони систем управе
Карта пољопривредног земљишта у државној својини