Сви огласи
за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини
Општина
Кучево
први круг
оглас објављен : 17.05.2021.
датум првог круга надметања:
Рок за пријаву: 02.06.2021. у 10:00
преузмите оглас
Општина
Шид
други круг
оглас објављен : 14.05.2021.
датум другог круга надметања:
Рок за пријаву: 26.05.2021. у 12:00
преузмите оглас
датум првог круга надметања:
Рок за пријаву: 31.03.2021. у 15:00
преузмите оглас
Општина
Смедеревска Паланка
други круг
оглас објављен : 14.05.2021.
датум другог круга надметања:
Рок за пријаву: 27.05.2021. у 12:00
преузмите оглас
датум првог круга надметања:
Рок за пријаву: 11.03.2021. у 14:00
преузмите оглас
Општина
Пландиште
други круг
оглас објављен : 14.05.2021.
датум другог круга надметања:
Рок за пријаву: 02.06.2021. у 15:00
преузмите оглас
датум првог круга надметања:
Рок за пријаву: 17.02.2021. у 15:00
преузмите оглас
Општина
Ариље
трећи круг
оглас објављен : 10.05.2021.
датум трећег круга надметања:
Рок за пријаву: 13.05.2021. у 14:00
преузмите оглас
датум другог круга надметања:
Рок за пријаву: 28.01.2021. у 13:00
преузмите оглас
датум првог круга надметања:
Рок за пријаву: 31.12.2020. у 14:00
преузмите оглас
Општина
Крупањ
први круг
оглас објављен : 29.04.2021.
датум првог круга надметања:
Рок за пријаву: 19.05.2021. у 15:00
преузмите оглас
Општина
Лучани
први круг
оглас објављен : 27.04.2021.
датум првог круга надметања:
Рок за пријаву: 12.05.2021. у 07:15
преузмите оглас
Општина
Лапово
први круг
оглас објављен : 26.04.2021.
датум првог круга надметања:
Рок за пријаву: 12.05.2021. у 12:00
преузмите оглас
Општина
Баточина
први круг
оглас објављен : 26.04.2021.
датум првог круга надметања:
Рок за пријаву: 12.05.2021. у 12:00
преузмите оглас
Општина
Апатин
други круг
оглас објављен : 23.04.2021.
датум другог круга надметања:
Рок за пријаву: 05.05.2021. у 14:00
преузмите оглас
датум првог круга надметања:
Рок за пријаву: 06.01.2021. у 12:00
преузмите оглас

списак јавних надметања, информације о потребној документацији и условима за пријављивање можете преузети у пдф формату


Информациони систем управе

Листа утврђених катастарских парцела
у државној својини које могу бити предмет враћања
у поступку враћања одузете имовине
АП Војводина
централна Србија и Београд