Све вести

11.12.2019.

Други круг јавних надметања за давање у закуп државног пољопривредног земљишта за агроекономску 2019/2020 годину до сада је расписан у 96 од 145 јединица локалних самоуправа у Републици Србији. Од преосталих 49 општина и градова, први круг је расписан у 37, а у наредних неколико дана очекује се да и преосталих 12 локалних самоуправа уз сагласност Управе за пољопривредно земљиште понуди државно земљиште у закуп у првом кругу.

11.12.2019.

Још један рекорд бележимо у Старој Пазови. Након што је одржан први круг надметања за закуп пољопривредног земљишта у државној својини, површина под закупом у овој општини износи 2.025,5419 ха.

11.12.2019.

Радна група коју је формирао Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде, а у којој су, између осталих, заступљени представници Управе за пољопривредно земљиште и Републичког геодетског завода, активно ради на изради новог закона којим ће се на модеран, ефикасан и транспарентан начин уредити поступак комасације земљишта.

30.10.2019.

Управа за пољопривредно земљиште обавештава кориснике апликација за израду и реализацију годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини да ће од 1. новембра 2019. године бити промењене адресе ових веб апликација.

18.10.2019.

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за пољопривредно земљиште расписује Конкурс за доделу средстава за улагање које се односи на уређење пољопривредног земљишта путем набавке нове опреме за наводњавање у 2019. години

04.10.2019.

У Лесковцу ће ускоро бити расписан оглас за други круг јавних надметања у којем ће се наћи и комплекс државног пољопривредног земљишта добијеног комасацијом у 7 катастарских општина на подручју града Лесковца.

03.10.2019.

У општини Пријепоље завршена су два круга јавних надметања за закуп пољопривредног земљишта у државној својини. Укупна површина земљишта датог у закуп износи 75,5153 ха.

02.09.2019.

Други круг јавног надметања за закуп пољопривредног земљишта у државној својини у општини Кнић одржан је 01.08.2019. године. Шест закупаца је закупило пољопривредно земљиште у површини од 11,3158 ха на период од 10 година.

25.07.2019.

СОМБОР – Према евиденцији Управе за пољопривредно земљиште, до сада је на подручју Србије 17 локалних самоуправа спровело поступак скидања и продаје бесправно заснованог усева на пољопривредном земљишту у државној својини. Током 2017/2018, поступак скидања и продаје усева је спроведен на површини од 122 хектара у општинама Чока, Ириг, Кањижа и Србобран. У Министарству наводе да подаци за 2018/2019 нису коначни, јер локалне самоуправе тек треба да доставе ажуриране информације.

17.07.2019.

Након одржаног другог круга јавних надметања у општини Нова Варош за агроекономску 2019/20. годину, 6 лица ће закупити 200 ха пољопривредног земљишта у државној својини, на период од 10 година, што је рекорд у овој општини.Информациони систем управе