Обавештење заинтересованим лицима за закуп државног пољопривредног земљишта о потребној документацији
објављено 29. децембра 2020.

Обавештавају се сва заинтересована лица за учествовање на јавном надметању за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини да испуњеност услова за пријављивање на јавно надметање за закуп пољопривредног земљишта у државној својини понуђач доказује докуменатацијом која је наведена у огласу за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини.


Имајући у виду честе недоумице понуђача које се односе на потребну документацију за пријављивање на јавно надметање нарочито скрећемо пажњу на следеће:

 

  • За доказивање 3 године активног статуса регистрованог пољопривредног газдинства потребно је прибавити потврду о активном статусу из Регистра пољопривредних газдинстава. Приликом подношења захтева надлежној екпозитури / филијали Управе за трезор потребно је нагласити да је потребна потврда о активном статусу за три године. Пример потврде о активном статусу из Регистра пољопривредних газдинстава можете погледати овде.
  •  

  • Као доказ о власништву  пољопривредног земљишта потребно је приложити извод из јавне евиденције о непокретности (не старији од шест месеци), не разна уверења, потврде и друга документа.