У Шиду забележене рекордне површине у закупу
објављено 12. марта 2020.

Општина Шид је спровела оба круга јавних надметања за закуп пољопривредног земљишта у државној својини за агроекономску 2019/2020. годину.


Укупна површина закупљеног државног пољопривредног земљишта у овој општини сада износи 3072 ха и представља повећање од преко 300 ха у односу на претходну годину.

 

На повећање површина у закупу утицало је и то што је Управа за пољопривредно земљиште повећала период закупа на 10 година, па је интересовање пољопривредника за закуп државног земљишта сада веће.