Земљиште у Зрењанину оглашено на 15 година
објављено 19. марта 2021.

Јавни оглас за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини на територији града Зрењанина расписан је 18. марта 2021. године.


Укупна површина државног пољопривредног земљишта које су нуди у закуп у 27 катастарских општина на подручју Зрењанина износи 9010 ха. Од тога на период закупа од 15 година у понуди је чак 8266 ха, а за преосталих 744 ха период закупа је годину дана.

 

Јавна надметања се одвијају електронским путем кроз апликацију Дигитално јавно надметање. Рок за пријављивање је 25. март 2021. године у 12 сати. Отварање понуда, односно креирање ранг листе заказано је за 02.04.2021. у 12:00.

 

Сви заинтересовани пољопривредни произвођачи који испуњавају услове за учешће на надметању у Зрењанину, на лак и једноставан начин могу послати своје понуде путем апликације, било да користе рачунар или мобилни телефон. На сајту Управе за пољопривредно земљиште налази се текстуално и видео упутство за коришћење апликације.

 

Такође, на Геопорталу Управе за пољопривредно земљиште могу се пронаћи сви релевнатни подаци о парцелама које се нуде у закуп, укључујући и тачан положај, изглед и облик парцела приказан на сателитским подлогама.