Нема интересовања за закуп државног пољопривредног земљишта у Прешеву
објављено 11. маја 2021.

У општини Прешево окончана са два круга јавних надметања за закуп пољопривредног земљишта у државној својини, али ни у једном кругу није било заинтересованих понуђача.


Јавни оглас за давање у закуп државног пољопривредног земљишта у другом кругу за подручје општине Прешево објављен је 12. априла 2021. Рок за пријаву заинтересованих пољопривредних произвођача истекао је 26.04.2021. године. Укупна површина која је била понуђена на јавном надметању износила је 1189 ха. Од тога, највише је било у понуди пашњака, у површини од 1054 ха, затим њива око 105 хектара. Понуђени период закупа био је 15 година за све јединице јавних надметања.

 

Једини услов за учешће у другом кругу надметања за сва заинтересована правна и физичка лица је да имају  регистровано пољопривредно газдинство у активном статусу најмање три године. Такође, ове године пријављивање на јавна надметња је веома једноставно, обавља се електронски, кроз веб апликацију Дигитално јавно надметање. И поред тога, нико није био заинтересован за закуп државног пољопривредног земљишта у овој општини.