Прве одлуке о давању у закуп после дигиталног јавног надметања
објављено 18. децембра 2020.

Општина Димитровград је међу првима спровела поступак јавног надетања за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини електронским путем, кроз нову веб апликацију Дигитално јавно надметање.


Интересовање пољопривредних произвођача је било велико, стигло је чак 169 дигиталних пријава. Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде дало је сагласност на одлуке о давању у закуп за 474 ха државног пољопривредног земљишта у овом кругу надметања, што укупну површину под закупом у агроекономској 2020/21. години у општини Димитовград повећава на 2.510 ха. То је скоро троструко више хектара под закупом у односу на претходне године. Примера ради, у агроекономској 2016/17. било је 892 ха, а у 2017/18. години свега 626 ха закупљеног државног пољопривредног земљишта у овој општини.

 

С обзиром на велико интересовање за закуп пољопривредног земљишта у државној својини у општини Димитровград, ускоро ће бити расписан и трећи круг јавног надметања.