Огроман раст интересовања пољопривредника за закуп државне земље у Расинском округу
објављено 18. маја 2020.

У чак 5 од укупно 6 јединица локалне самоуправе које припадају Расинском управном округу, Управа за пољопривредно земљиште бележи до сада рекордне површине државног земљишта које је излицитирано на јавним надметањима.


Нарочито се истиче општина Александровац у којој је ове агроекономске године у закуп и на коришћење дато 104,8836 ха, док је претходне 2018/19. године у закупу било тек 4,1327 ха државног пољопривредног земљишта.

 

Такође, град Крушевац бележи повећање површина под закупом од преко 100 процената. Ове године је закупљено 106,5814 ха, а претходне године је под закупом било 51,1561ха.

 

Повећање површина пољопривредног земљишта у закупу бележимо и у Трстенику, Варварину и Ћићевцу.