У Сомбору оглашено 3500 ха у трећем кругу надметања за закуп државног земљишта
објављено 6. априла 2021.

У граду Сомбору, 06. априла 2021. године, расписан је оглас за трећи круг јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини.


Укупна површина која се нуди у закуп износи 3.514,5045 ха. Период закупа за све јединице јавних надметања је 15 година.

 

С обзиром да се трећи круг надметања одвија по условима другог круга, једини услов који је потребно да испуне лица заинтересована за закуп државног пољопривредног земљишта је регистровано пољопривредно газдинство у актвином статусу три године.

 

Пријава на јавно надметање се обавља путем веб апликације Дигитално јавно надметање. Рок за пријаву је 15.04.2021. до 12 сати, а ранг листа најповољнијих понуђача биће објављена 23.04.2021. године.