Јавно надметање за државно пољопривредно земљиште на подручју Сомбора
објављено 12. фебруара 2021.

У Сомбору је, дана 11.02.2021. године, расписан оглас за други круг јавног надметања за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини. Поступак јавног надметања спроводи се електронским путем, кроз веб апликацију Дигитално јавно надметање.


Право учешћа имају сва заинтересована физичка и правна лица, а једини услов је да имају регистровано пољопривредно газдинство у активном статусу најмање три године.

 

На подручју града Сомбора у закуп се нуди укупно 3.982,9669 ха државног пољопривредног земљишта, a oд тога на период од 15 година 2.015,8009 ха. Такође, седам јавних надметања у катастарској општини Бачки Моноштор оглашено је на период од 30 година у укупној површини од 25,8819 ха.

 

Апликацији Дигитално јавно надметање може се приступити преко рачунара и мобилних уређаја на овом линку. Рок за пријаву је 25.02.2021. године до 14 часова.