Резултати теренске провере земљишних парцела које су у државној својини
објављено 11. фебруара 2020.

Пројектом Идентификација напуштеног земљишта у државној својини, теренска провера је извршена на подручју четири јединице локалне самоуправе, Александровца, Алексинца, Беочина и Смедерева.


Резултати теренске провере земљишних парцела које су у државној својини

 

Пројектом Идентификација напуштеног земљишта у државној својини, теренска провера је извршена на подручју четири јединице локалне самоуправе, Александровца, Алексинца, Беочина и Смедерева. Приликом одабира локалних самоуправа узети су у обзир следећи параметри:

 

 1. Равномерна обухваћеност пројектом територије Републике Србије;
 2. Проценат закупљеног земљишта у односу на укупно земљиште у јединици локалне самоуправе
  (у случају Аутономне Покрајине Војводине изнад просека за тај регион);
 3. Повезаност са главним путевима и коридорима због потенцијалних инвеститора;
 4. Површина обрадивог земљишта у односу на укупно пољопривредно земљиште које није закупљено а требала  би да буде већа од 50%;
 5. Специфичност микроклиме која повољно утиче на пољопривредне културе и представља туристички потенцијал.
 6. Потенцијал за инвестиције у интензивне засаде воћа и винове лозе.

 

Након урађених анализа, на основу наведених параметара као и броја парцела изабране су следеће јединици локалне самоуправе:

 

 1. Александровац;
 2. Алексинац;
 3. Беочин;
 4. Смедерево.

 

Укупан број парцела које би се сматрале потенцијално напуштеним према дефинисаним  критеријумима износи 1779. Теренском провером фактичког стања коришћења која је подразумевала фотографисање и видео записе парцела обухваћене су 1 484 парцеле.

 

Утврђено је да од укупног броја који износи 1 484 парцеле 501 парцела је напуштена док се 983 користи на терену.

 

 

Резултати утврђеног стања по јединицама локалне самоуправе у којима је извршена теренска провера су следећи:

 

АЛЕКСАНДРОВАЦ
1. Укупан број парцела предвиђених за теренску проверу износи 134 (105,60 хектара)
2. Теренска провера је урађена на 124 парцеле (100,95.72 хектара)
3. Број напуштених парцела износи 48 парцела (37,20 хектара)
4. На терену се користи 76 парцеле (67,75 хектара)
5. Просечна величина парцела које су биле предмет пројектног задатка износи 0,79 хектара

 

АЛЕКСИНАЦ
1. Укупан број парцела предвиђених за теренску проверу износи 428 (280,21 хектара)
2. Теренска провера је урађена на 323 парцеле (231,79 хектара)
3. Број напуштених парцела износи 64 парцеле (60,11 хектара)
4. На терену се користи 259 парцела (171,68 хектара)
5. Просечна величина парцела које су биле предмет пројектног задатка износи 0,67 хектара

 

БЕОЧИН
1. Укупан број парцела предвиђених за теренску проверз износи 184 (103,13 хектара)
2. Теренска провера је урађена на 184 парцеле (103,13хектара)
3. Број напуштених парцела износи 153 парцеле (89,73 хектара)
4. На терену се користи 31 парцела (13,40 хектара)
5. Просечна величина парцела које су биле предмет пројектног задатка износи 0,56 хектара

 

СМЕДЕРЕВО
1. Укупан број парцела предвиђених за теренску проверу износи 1 033 (791,89 хектара)
2. Теренска провера је урађена на 853 парцеле (658,72 хектара)
3. Број напуштених парцела износи 234 парцеле (186,04 хектара)
4. На терену се користи 619 парцела (472,68 хектара)
5. Просечна величина парцела које су биле предмет пројектног задатка износи 0,76 хектара

 

Детаљан списак парцела за које је утврђено да су напуштене, а у међувремену нису дате у закуп или изузете годишњим програмом заштите уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини за 2019. годину, можете преузети овде.

 

Спроведене активности део су програма „Подршка произвођачким капацитетима агро-индустријског сектора у Републици Србији“, који је Програм Уједињених нација за развој (УНДП) реализовао у сарадњи са Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде. Циљ програма била је подршка Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде у спровођењу неопходних реформи и мера политике који ће допринети унапређеној трговини и улагањима у српски пољопривредни сектор и подићи пољопривредни потенцијал Републике Србије у корист одрживог економског развоја.