Рекордна површина у закупу и у Алибунару
објављено 14. маја 2020.

Након што је одржан и други круг јавних надметања за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за агроекономску 2019/20. годину, у општини Алибунар Управа бележи нови рекорд у погледу површине државног пољопривредног земљишта у закупу на подручју ове општине.


У другом кругу излицитирано је нових 815 ха, што укупну површину државног пољопривредног земљишта у закупу на подручју општине Алибунар. повећава на 7761 ха, што је готово 1300 хектара више државног земљишта у закупу него што је то био случај претходне године.

 

Поређења ради, у претходној агроекономској години, под закупом је било 6463 ха, а 2017/18. године 6210 ха.

 

Општина Алибунар је, по први пут, израдила и реализовала  годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини користећи нови географско-информациони систем Управе за пољопривредно земљиште. То је, свакако, допринело попису свог државног земљишта, бољој идентификацији земљишта погодног за пољопривредну производњу, а последично и повећању површина под закупом, повећању пољопривредне производње и значајном увећању прихода од закупа за буџет Републике Србије, Аутономне покрајине Војводина и општине Алибунар.