ИНСТРУКЦИЈА НАДЛЕЖНИМ ОРГАНИМА ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНИХ САМОУПРАВА
објављено 30. марта 2020.

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за пољопривредно земљиште је дигитализовала процес управљања државним пољопривредним земљиштем преко апликација Inzem, Localis и DMS.


Законом о пољопривредном земљишту прописано је да надзор над спровођењем одредби овог Закона спроводи Министарство надлежно за послове пољопривреде. У том смислу, Управа подсећа да су апликације Localis и DMS које су намењене за израду и реализацију годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта,  доступне за рад корисницима ангажованим у јединицама локалних самоуправа, WEB оријентисане (апликације којима се приступа од стране индивидуалног корисника преко интернет мреже).  Представницима јединица локалних самоуправа  који раде на пословима израде и реализације годишњег програма, односно поступка давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини, омогућен је несметан приступ овим апликацијама са било које локације, па њихово коришћење омогућава НЕСМЕТАНО одвијање процеса рада и у ванредном стању уз потпуно поштовање мера Владе Републике Србије које су донете у оквиру борбе против COVID 19 (рад од куће).

 

Потребно је да све јединице локалних самоуправа које имају испуњене услове за рад на изради Годишњег програма за агроекономску 2020/2021. годину без одлагања започну рад на њиховој изради, имајући у виду законске рокове за доношење Годишњих програма, а све са основним циљем да се омогући несметано и законито одвијање пољопривредне производње на државном пољопривредном земљишту у агроекономској години која је пред нама.

 

Управа за пољопривредно земљиште обавештава све кориснике наведених апликација да је помоћ и стална онлајн техничка подршка корисницима у коришћењу наведених апликација обезбеђена свакодневно, те се за сва питања и проблеме могу обратити на адресу  gisupz@minpolj.gov.rs

 

Осим тога, општинским и градским органима за потребе израде Годишњих програма заштите, уређења и коришћења пољопривреднох земљишта на располагању путем електронске поште и мобилних телефона су и лица ангажована Управи за пољопривредно земљиште на пословима израде ових програма, а чије контакте корисници из општина и градова већ имају.

 

За све евентуалне проблеме у комуникацији са Управом за пољопривредно земљиште, корисници из органа јединица локалне самоуправе могу се обратити на адресу zorislava.srdic@minpolj.gov.rs

 

С поштовањем,

 

ВД Директор

Бранко Лакић