Све вести

02.09.2019.

Други круг јавног надметања за закуп пољопривредног земљишта у државној својини у општини Кнић одржан је 01.08.2019. године. Шест закупаца је закупило пољопривредно земљиште у површини од 11,3158 ха на период од 10 година.

25.07.2019.

СОМБОР – Према евиденцији Управе за пољопривредно земљиште, до сада је на подручју Србије 17 локалних самоуправа спровело поступак скидања и продаје бесправно заснованог усева на пољопривредном земљишту у државној својини. Током 2017/2018, поступак скидања и продаје усева је спроведен на површини од 122 хектара у општинама Чока, Ириг, Кањижа и Србобран. У Министарству наводе да подаци за 2018/2019 нису коначни, јер локалне самоуправе тек треба да доставе ажуриране информације.

17.07.2019.

Након одржаног другог круга јавних надметања у општини Нова Варош за агроекономску 2019/20. годину, 6 лица ће закупити 200 ха пољопривредног земљишта у државној својини, на период од 10 година, што је рекорд у овој општини.

15.07.2019.

Веб апликација за преглед пољопривредног земљишта у државној својини од 15. јула јавно је доступна.

20.05.2019.

Поред 9 јединица локалних самоуправа на подручју АП Војводине, највеће површине под закупом у агроекономској 2018/19. години остварене су и у 47 општина и градова у Централној Србији.

10.05.2019.

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за пољопривредно земљиште расписује Допуну и измену Конкурса за доделу средстава за извођење радова на заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта у 2019. години

09.05.2019.

У агроекономској 2018/19. години 139 од укупно 145 јединица локалних самоуправа расписало је огласе за јавна надметања у другом кругу према годишњим програмима заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини.

30.04.2019.

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за пољопривредно земљиште објавила је Конкурс за доделу средстава за извођење радова на заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта у 2019. години

15.04.2019.

Након завршеног поступка давања у закуп и на коришћење у агроекономској 2018/19 години, у 9 јединица локалних самоуправа у Војводини остварен је највећи закуп државног пољопривредног земљишта до сада.

11.04.2019.

Након окончања оба круга надметања за агроекономску 2018/19 годину, у следећих 16 општина није било заинтересованих за закуп државног пољопривредног земљишта: Аранђеловац, Бајина Башта, Бујановац, Ћићевац, Голубац, Горњи Милановац, Кучево, Лајковац, Љиг, Лучани, Мајданпек, Мерошина, Пожега, Прибој, Трговиште и Жагубица.


Информациони систем управе
Карта пољопривредног земљишта у државној својини