Све вести

15.03.2019.

Влада Републике Србије је 14. марта 2019. године усвојила Уредбу о утврђивању програма извођења радова на заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта за 2019. годину.

12.03.2019.

У агроекономској 2018/19 години у општинама Бачки Петровац, Беочин, Чока, Опово и Сремска Митровица, дато је у закуп и на коришћење највише пољопривредног земљишта у државној својини, у односу на претходне године. Ово се може сматрати великим успехом, с обзиром да је, због процеса реституције, пољопривредног земљишта у државној својини из године у годину знатно мање.

25.02.2019.

Повећање површина државних ораница издатих у закуп основни је циљ измена Закона о пољопривредном земљишту, чији би предлог требао да буде завршен до јесени, изјавио је за „Политику” Бранко Лакић, директор Управе за пољопривредно земљиште. Како каже, први корак ће бити начињен већ средином лета када ће пољопривредницима бити омогућено да за ово земљиште лицитирају на више од три године.

16.11.2018.

Управа за пољопривредно земљиште и Републички геодетски завод почели су усклађивање података уписаних у катастар непокретности са фактичким стањем на терену, а том корекцијом доћи ће се до тачних података о површини пољопривредног земљишта у државној својини.

16.11.2018.

Конференција „Будућност управљања руралним земљиштем“, коју су организовали НАЛЕД и Немачка развојна сарадња (ГИЗ) у оквиру пројекта „Јачање управљања земљиштем на нивоу локалних самоуправа у Србији“, одржана је данас у Београду.

13.11.2018.

На порталу ГЕО Србија од данас, 13.11.2018. године, налази се и приказ геопросторних података пољопривредног земљишта у државној својини према Годишњем програму заштите, коришћења и уређења пољопривредног земљишта за 2018. годину.

04.12.2017.

Програм „Унапређење управљања земљиштем на локалном нивоу у Републици Србији“ у име Савезне Републике Немачке спроводи Немачка организација за међународну сарадњу (ГИЗ) у сарадњи са Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије. У оквиру овог програма од 2013. године реализује се пројекат „Рурални развој и ефикасно управљање државним пољопривредним земљиштем“, чији је циљ ефикасније, једноставније и транспарентније планирање коришћења државног пољопривредног земљишта.


Информациони систем управе
Карта пољопривредног земљишта у државној својини