Uprava za poljoprivredno zemljište
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije
Svi oglasi
za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini
Grad
Kruševac
prvi krug
oglas objavljen : 09.08.2019.
datum prvog kruga nadmetanja:
26.08.2019. u 12:00
preuzmite oglas
Opština
Aleksandrovac
prvi krug
oglas objavljen : 08.08.2019.
datum prvog kruga nadmetanja:
29.08.2019. u 15:00
preuzmite oglas
Grad
Leskovac
prvi krug
oglas objavljen : 08.08.2019.
datum prvog kruga nadmetanja:
20.08.2019. u 10:00
preuzmite oglas
Opština
Žabari
prvi krug
oglas objavljen : 08.08.2019.
datum prvog kruga nadmetanja:
29.08.2019. u 10:00
preuzmite oglas
Opština
Ljubovija
drugi krug
oglas objavljen : 07.08.2019.
datum drugog kruga nadmetanja:
06.09.2019. u 10:00
preuzmite oglas
datum prvog kruga nadmetanja:
24.07.2019. u 10:00
preuzmite oglas
Opština
Prijepolje
drugi krug
oglas objavljen : 07.08.2019.
datum drugog kruga nadmetanja:
28.08.2019. u 12:00
preuzmite oglas
datum prvog kruga nadmetanja:
29.05.2019. u 12:00
preuzmite oglas
Opština
Blace
prvi krug
oglas objavljen : 06.08.2019.
datum prvog kruga nadmetanja:
16.08.2019. u 10:00
preuzmite oglas
Opština
Koceljeva
drugi krug
oglas objavljen : 02.08.2019.
datum drugog kruga nadmetanja:
03.09.2019. u 09:00
preuzmite oglas
datum prvog kruga nadmetanja:
03.07.2019. u 09:00
preuzmite oglas
Opština
Vrnjačka Banja
prvi krug
oglas objavljen : 01.08.2019.
datum prvog kruga nadmetanja:
26.08.2019. u 10:00
preuzmite oglas
Grad
Smederevo
prvi krug
oglas objavljen : 31.07.2019.
datum prvog kruga nadmetanja:
23.08.2019. u 10:00
preuzmite oglas

spisak javnih nadmetanja, informacije o potrebnoj dokumentaciji i uslovima za prijavljivanje možete preuzeti u pdf formatu

Informacioni sistem uprave
Karta poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini