Uprava za poljoprivredno zemljište
Uprava za poljoprivredno zemljište
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
Vesti
12.11.2021.

U toku prethodne nedelje u opštinama Negotin, Ćićevac, Vladimirci, Surdulica, Dimitrovgrad, kao i u gradu Loznici raspisani su oglasi za zakup državnog poljoprivrednog zemljišta. Rok za prijavu je 16.11.2021. u opštini Vladimirci, odnosno 17.11.2021. godine u ostalim jedinicama lokalne samouprave.

26.10.2021.

U gradu Smederevu i opštinama Boljevcu, Žitorđi i Titelu prethodnih dana su raspisani oglasi za zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini.

25.10.2021.

Gradovi Jagodina i Niš raspisali su oglase za drugi krug javnog nadmetanja za zakup državnog poljoprivrednog zemljišta. Rok za prijavu je 3. novembar 2021. godine.

29.09.2021.

Prethodnih dana raspisani su oglasi za javna nadmetanja u gradu Boru, kao i u opštinama Despotovac, Kladovo i Novi Kneževac.

22.09.2021.

U ponedeljak, 20.09.2021. godine, raspisani su oglasi za prvi krug javnog nadmetanja za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini za područje gradova Pančeva i Kragujevca.

Najnoviji oglasi i rang liste
za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini

Oglasi
Rang liste

ZA 2021/2022. GODINU
Opština
Rača
drugi krug
oglas objavljen : 24.11.2021.
datum drugog kruga nadmetanja:
Rok za prijavu: 08.12.2021. u 10:00
preuzmite oglas
datum prvog kruga nadmetanja:
Rok za prijavu: 21.07.2021. u 10:00
preuzmite oglas
Opština
Crna Trava
prvi krug
oglas objavljen : 23.11.2021.
datum prvog kruga nadmetanja:
Rok za prijavu: 08.12.2021. u 14:00
preuzmite oglas
Opština
Kula
prvi krug
oglas objavljen : 23.11.2021.
datum prvog kruga nadmetanja:
Rok za prijavu: 01.12.2021. u 15:00
preuzmite oglas
Grad
Kraljevo
treći krug
oglas objavljen : 23.11.2021.
datum trećeg kruga nadmetanja:
Rok za prijavu: 07.12.2021. u 10:00
preuzmite oglas
datum drugog kruga nadmetanja:
Rok za prijavu: 28.09.2021. u 13:00
preuzmite oglas
datum prvog kruga nadmetanja:
Rok za prijavu: 18.08.2021. u 13:00
preuzmite oglas
Grad
Loznica
drugi krug
oglas objavljen : 22.11.2021.
datum drugog kruga nadmetanja:
Rok za prijavu: 08.12.2021. u 15:00
preuzmite oglas
datum prvog kruga nadmetanja:
Rok za prijavu: 17.11.2021. u 15:00
preuzmite oglas
Grad
Zaječar
drugi krug
oglas objavljen : 22.11.2021.
datum drugog kruga nadmetanja:
Rok za prijavu: 06.12.2021. u 10:00
preuzmite oglas
datum prvog kruga nadmetanja:
Rok za prijavu: 22.09.2021. u 10:00
preuzmite oglas
Grad
Valjevo
prvi krug
oglas objavljen : 19.11.2021.
datum prvog kruga nadmetanja:
Rok za prijavu: 08.12.2021. u 12:00
preuzmite oglas
Opština
Blace
prvi krug
oglas objavljen : 19.11.2021.
datum prvog kruga nadmetanja:
Rok za prijavu: 01.12.2021. u 14:00
preuzmite oglas
spisak javnih nadmetanja, informacije o potrebnoj dokumentaciji i uslovima za prijavljivanje možete preuzeti u pdf formatu

Tabelarni pregled raspisanih oglasa u Republici Srbiji

ZA 2021/2022. GODINU
Opština
Dimitrovgrad
drugi krug
rang lista za drugi krug objavljena je 26.11.2021.
rang lista 2. kruga nadmetanja objavljena:
26.11.2021.
preuzmite rang listu
rang lista prvog kruga nadmetanja objavljena:
24.09.2021.
preuzmite rang listu
Opština
Ćićevac
prvi krug
rang lista za prvi krug objavljena je 26.11.2021.
rang lista prvog kruga nadmetanja objavljena:
26.11.2021.
preuzmite rang listu
Opština
Surdulica
prvi krug
rang lista za prvi krug objavljena je 26.11.2021.
rang lista prvog kruga nadmetanja objavljena:
26.11.2021.
preuzmite rang listu
Opština
Vladimirci
prvi krug
rang lista za prvi krug objavljena je 25.11.2021.
rang lista prvog kruga nadmetanja objavljena:
25.11.2021.
preuzmite rang listu
Opština
Negotin
drugi krug
rang lista za drugi krug objavljena je 25.11.2021.
rang lista 2. kruga nadmetanja objavljena:
25.11.2021.
preuzmite rang listu
rang lista prvog kruga nadmetanja objavljena:
19.08.2021.
preuzmite rang listu
Opština
Gornji Milanovac
prvi krug
rang lista za prvi krug objavljena je 25.11.2021.
rang lista prvog kruga nadmetanja objavljena:
25.11.2021.
preuzmite rang listu
Opština
Loznica
prvi krug
rang lista za prvi krug objavljena je 25.11.2021.
rang lista prvog kruga nadmetanja objavljena:
25.11.2021.
preuzmite rang listu
Opština
Kanjiža
prvi krug
rang lista za prvi krug objavljena je 19.11.2021.
rang lista prvog kruga nadmetanja objavljena:
19.11.2021.
preuzmite rang listu

Pregled svih rang lista
Usvojeni Godišnji programi
zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta
u državnoj svojini, po jedinicama lokalne samouprave
za agroekonomsku 2021/2022. godinu
za agroekonomsku 2020/2021. godinu

* programi na koje je Uprava dala saglasnost
   čeka se usvajanje od strane nadležnih organa JLS

K O N K U R S

ZA DODELU SREDSTAVA ZA IZVOĐENJE RADOVA NA ZAŠTITI, UREĐENJU I KORIŠĆENJU POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U 2021. GODINI

Uredba o utvrđivanju Programa izvođenja radova na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta za 2021. godinu (“Službeni glasnik RS”, broj 32/21) na osnovu koje se raspisuje Konkurs za raspodelu sredstava za izvođenje radova na uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta u 2021. godini stupa na snagu 10.04.2021. godine, te se prijave podnose od 10.04.2021. godine.

 

Konkursom za raspodelu sredstava za izvođenje radova na uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta u 2021. godini se utvrđuje dokumentacija koju je potrebno podneti uz prijavu, ostali kriterijumi za ostvarivanje prava na korišćenje sredstava i način rešavanja prijava u slučajevima kada su ukupna potraživanja podnosilaca prijava koji ostvaruju pravo na sredstva veća od raspoloživih sredstava namenjenih za izvođenje radova na uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta, odnosno za nova investiciona i druga ulaganja koja obuhvataju sledeće oblasti:

 /pogledajte detalje i preuzmite obrasce klikom na odgovarajuću oblast/
1)
2)
3)
4)

Konkurse za prethodne godine možete pogledati ovde.

Komasacija
(geodetsko-tehnički radovi i investicioni radovi)

rok za prijave: 12.05.2021.
Sredstva za realizaciju investicionih radova i geodetsko-tehničkih radova u postupku uređenja poljoprivrednog zemljišta komasacijom obezbeđuju se iz budžeta Republike Srbije u ukupnom iznosu do 87.732.860,95 dinara i u visini učešća do 70% bez uračunatog poreza na dodatu vrednost.
Obrazac prijave i potrebna dokumentacija za uređenje zemljišta u postupku komasacije u 2021. godini - geodetsko-tehnički radovi


Obrazac prijave i potrebna dokumentacija za uređenje zemljišta u postupku komasacije u 2021. godini - investicioni radovi
Nabavka nove opreme za navodnjavanje

rok za prijave: 24.05.2021.
Sredstva za realizaciju ovih radova se obezbeđuju iz budžeta Republike Srbije u ukupnom iznosu do 119.650.264,44 dinara i u visini učešća do 60%, bez uračunatog poreza na dodatu vrednost.
Obrazac prijave i potrebna dokumentacija za dodelu sredstava za nabavku nove opreme za navodnjavanje u 2021. godini
Iskop/bušenje bunara u funkciji navodnjavanja

rok za prijave: 24.05.2021.
Sredstva za realizaciju radova na iskopu/bušenju bunara u funkciji navodnjavanja se obezbeđuju iz budžeta Republike Srbije u ukupnom iznosu do 4.000.000 dinara i u visini učešća do 80% po dužnom metru iskopa/bušenja bunara bez uračunatog poreza na dodatu vrednost.
Obrazac prijave i potrebna dokumentacija za dodelu sredstava za iskop bunara u 2021. godini
Stavljanje u funkciju poljoprivredne proizvodnje napuštenog poljoprivrednog zemljišta u skladu sa namenom

rok za prijave: 10.05.2021.
Sredstva za realizaciju radova za stavljanje u funkciju poljoprivredne proizvodnje napuštenog obradivog poljoprivrednog zemljišta u skladu sa namenom se obezbeđuju iz budžeta Republike Srbije u ukupnom iznosu do 10.592.702,95 dinara.
Obrazac prijave i potrebna dokumentacija za stavljanje u funkciju poljoprivredne proizvodnje napuštenog poljoprivrednog zemljišta u 2021. godini


Informacioni sistem uprave

Lista utvrđenih katastarskih parcela
u državnoj svojini koje mogu biti predmet vraćanja
u postupku vraćanja oduzete imovine
AP Vojvodina
centralna Srbija i Beograd