Uprava za poljoprivredno zemljište
Uprava za poljoprivredno zemljište
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije
Vesti
13.01.2021.

Pravilnikom o uslovima i postupku davanja u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini (Sl. glasnik RS br. 16/17 , 111/17 , 18/19 , 45/19 , 3/20 , 25/20 , 133/20), odredbom člana 28 propisano je:

„Ako nakon sprovedenog postupka javnog nadmetanja, odnosno donošenja odluke o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini, a pre zaključenja ugovora o zakupu, najpovoljniji ponuđač pismeno odustane od svoje ponude ili u roku ne plati iznos zakupnine, nadležni organ jedinice lokalne samouprave poziva ponuđača koji je sledeći po redu na rang listi ponuđača da potvrdi da li i dalje ostaje pri svojoj ponudi.
Ako lice koje je sledeće po redu na rang listi ponuđača, ostaje pri svojoj ponudi, ono postaje najpovoljniji ponuđač i donosi se odluka o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini za to lice.
Postupak iz st. 3. i 4. ovog člana može se ponavljati do poslednjeg lica na rang listi koje ispunjava uslove za zakup za tu jedinicu javnog nadmetanja.“

29.12.2020.

Obaveštavaju se sva zainteresovana lica za učestvovanje na javnom nadmetanju za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini da ispunjenost uslova za prijavljivanje na javno nadmetanje za zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini ponuđač dokazuje dokumenatacijom koja je navedena u oglasu za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini.

18.12.2020.

Opština Dimitrovgrad je među prvima sprovela postupak javnog nadetanja za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini elektronskim putem, kroz novu veb aplikaciju Digitalno javno nadmetanje.

17.12.2020.

Uprava za poljoprivredno zemljište Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u saradnji sa Programom Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), drugu godinu zaredom nastavlja da radi na unapređenju upravljanja napuštenim poljoprivrednim zemljištem u državnoj svojini, ove godine kroz komponentu projekta „Jačanje ruralne konkurentnosti i produktivnosti u agrobiznis sektoru“.

12.10.2020.

U dvanaestom nastavku emisije „U vašoj službi“ na televiziji Agro TV bilo je reči o Geoportalu Uprave za poljoprivredno zemljište, kao i sadržaju koji je posetiocima dostupan na našoj zvaničnoj internet prezentaciji. TV prilog možete pogledati u nastavku.

Najnoviji oglasi i rang liste
za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini
za 2020/2021. godinu

Oglasi
Rang liste

Grad
Novi Sad
prvi krug
oglas objavljen : 27.01.2021.
datum prvog kruga nadmetanja:
Rok za prijavu: 10.02.2021. u 14:00
preuzmite oglas
Opština
Gornji Milanovac
treći krug
oglas objavljen : 26.01.2021.
datum trećeg kruga nadmetanja:
Rok za prijavu: 02.02.2021. u 15:00
preuzmite oglas
datum drugog kruga nadmetanja:
18.12.2020. u 12:00
preuzmite oglas
datum prvog kruga nadmetanja:
06.10.2020. u 12:00
preuzmite oglas
Opština
Ćićevac
drugi krug
oglas objavljen : 26.01.2021.
datum drugog kruga nadmetanja:
Rok za prijavu: 10.02.2021. u 14:00
preuzmite oglas
datum prvog kruga nadmetanja:
30.12.2020. u 10:00
preuzmite oglas
Opština
Trstenik
treći krug
oglas objavljen : 26.01.2021.
datum trećeg kruga nadmetanja:
Rok za prijavu: 17.02.2021. u 12:00
preuzmite oglas
datum drugog kruga nadmetanja:
08.09.2020. u 12:00
preuzmite oglas
datum prvog kruga nadmetanja:
03.07.2020. u 12:00
preuzmite oglas
Opština
Arilje
drugi krug
oglas objavljen : 22.01.2021.
datum drugog kruga nadmetanja:
Rok za prijavu: 28.01.2021. u 13:00
preuzmite oglas
datum prvog kruga nadmetanja:
Rok za prijavu: 31.12.2020. u 14:00
preuzmite oglas
Opština
Novi Bečej
prvi krug
oglas objavljen : 22.01.2021.
datum prvog kruga nadmetanja:
Rok za prijavu: 10.02.2021. u 14:00
preuzmite oglas
Opština
Sečanj
prvi krug
oglas objavljen : 22.01.2021.
datum prvog kruga nadmetanja:
Rok za prijavu: 10.02.2021. u 13:00
preuzmite oglas
Opština
Boljevac
treći krug
oglas objavljen : 22.01.2021.
datum trećeg kruga nadmetanja:
Rok za prijavu: 03.02.2021. u 14:00
preuzmite oglas
datum drugog kruga nadmetanja:
10.12.2020. u 10:00
preuzmite oglas
datum prvog kruga nadmetanja:
30.07.2020. u 10:00
preuzmite oglas
spisak javnih nadmetanja, informacije o potrebnoj dokumentaciji i uslovima za prijavljivanje možete preuzeti u pdf formatu

Tabelarni pregled raspisanih oglasa u Republici Srbiji

Opština
Sjenica
drugi krug
rang lista za drugi krug objavljena je 22.01.2021.
rang lista 2. kruga nadmetanja objavljena:
22.01.2021.
preuzmite rang listu
Opština
Bojnik
drugi krug
rang lista za drugi krug objavljena je 22.01.2021.
rang lista 2. kruga nadmetanja objavljena:
22.01.2021.
preuzmite rang listu
Opština
Kladovo
drugi krug
rang lista za drugi krug objavljena je 22.01.2021.
rang lista 2. kruga nadmetanja objavljena:
22.01.2021.
preuzmite rang listu
Opština
Senta
prvi krug
rang lista za prvi krug objavljena je 18.01.2021.
rang lista prvog kruga nadmetanja objavljena:
18.01.2021.
preuzmite rang listu
Opština
Negotin
drugi krug
rang lista za drugi krug objavljena je 15.01.2021.
rang lista 2. kruga nadmetanja objavljena:
15.01.2021.
preuzmite rang listu
Opština
Čajetina
drugi krug
rang lista za drugi krug objavljena je 15.01.2021.
rang lista 2. kruga nadmetanja objavljena:
15.01.2021.
preuzmite rang listu
Grad
Loznica
drugi krug
rang lista za drugi krug objavljena je 15.01.2021.
rang lista 2. kruga nadmetanja objavljena:
15.01.2021.
preuzmite rang listu
Opština
Srbobran
prvi krug
rang lista za prvi krug objavljena je 15.01.2021.
rang lista prvog kruga nadmetanja objavljena:
15.01.2021.
preuzmite rang listu

Pregled svih rang lista
Usvojeni Godišnji programi
zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta
u državnoj svojini, po jedinicama lokalne samouprave
za agroekonomsku 2020/2021. godinu
za agroekonomsku 2019/2020. godinu

* programi na koje je Uprava dala saglasnost
   čeka se usvajanje od strane nadležnih organa JLS

K O N K U R S

ZA DODELU SREDSTAVA ZA IZVOĐENJE RADOVA NA ZAŠTITI, UREĐENJU I KORIŠĆENJU POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U 2020. GODINI

Konkursom se utvrđuje dokumentacija koju je potrebno podneti uz prijavu, ostali kriterijumi za ostvarivanje prava na sredstva i način bodovanja pojedinih kriterijuma (u slučajevima kada je bodovanje uspostavljeno) za izvođenje radova na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta, odnosno za nova investiciona i druga ulaganja koja obuhvataju sledeće oblasti:


/pogledajte detalje i preuzmite obrasce klikom na odgovarajuću oblast/
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Konkurse za prethodne godine možete pogledati ovde.

Komasacija
(investicioni radovi i geodetsko-tehnički radovi)

rok za prijave: 06.07.2020.
Sredstva za realizaciju investicionih radova i geodetsko-tehničkih radova u postupku uređenja poljoprivrednog zemljišta komasacijom obezbeđuju se iz budžeta Republike Srbije u ukupnom iznosu do 15.839.791,07 dinara i u visini učešća do 70% bez uračunatog poreza na dodatu vrednost.
Obrazac prijave i potrebna dokumentacija za uređenje zemljišta u postupku komasacije u 2020. godini - faza I


Obrazac prijave i potrebna dokumentacija za uređenje zemljišta u postupku komasacije u 2020. godini - faza II
Nabavka nove opreme za navodnjavanje

rok za prijave: 06.07.2020.
Sredstva za realizaciju ovih radova se obezbeđuju iz budžeta Republike Srbije u ukupnom iznosu do 46.543.291,80 dinara i u visini učešća do 60%, bez uračunatog poreza na dodatu vrednost.
Prijava za dodelu sredstava za nabavku nove opreme za navodnjavanje u 2020. godini
Iskop/bušenje bunara u funkciji navodnjavanja

rok za prijave: 06.07.2020.
Sredstva za realizaciju radova na iskopu/bušenju bunara u funkciji navodnjavanja se obezbeđuju iz budžeta Republike Srbije u ukupnom iznosu do 4.000.000 dinara i u visini učešća do 80% po dužnom metru iskopa/bušenja bunara bez uračunatog poreza na dodatu vrednost.
Prijava za dodelu sredstava za iskop bunara u 2020. godini
Studijsko-istraživački radovi, programi i projekti u oblasti zaštite i korišćenja poljoprivrednog zemljišta od značaja za Republiku Srbiju

rok za prijave: 06.07.2020.
Sredstva za realizaciju ove aktivnosti obezbeđuju se iz budžeta Republike Srbije u ukupnom iznosu do 4.928.174,36 dinara u visini do 100%, bez uračunatog poreza na dodatu vrednost.
Obrazac prijave i potrebna dokumentacija za studijsko-istraživačke radove, programe i projekte u oblasti zaštite i korišćenja poljoprivrednog zemljišta od značaja za RS u 2020. godini
Studijsko-istraživački radovi, programi i projekti u oblasti uređenja poljoprivrednog zemljišta od značaja za Republiku Srbiju

rok za prijave: 06.07.2020.
Sredstva za realizaciju ove aktivnosti obezbeđuju se iz budžeta Republike Srbije u ukupnom iznosu do 25.000.000,00 dinara u visini do 100%, bez uračunatog poreza na dodatu vrednost.
Obrazac prijave i potrebna dokumentacija za studijsko-istraživačke radove, programe i projekte u oblasti uređenja poljoprivrednog zemljišta od značaja za RS u 2020. godini
Studijsko-istraživački radovi, programi i projekti u oblasti zaštite i korišćenja poljoprivrednog zemljišta u pogledu detekcije načina korišćenja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini od značaja za Republiku Srbiju

rok za prijave: 06.07.2020.
Sredstva za realizaciju ove aktivnosti obezbeđuju se iz budžeta Republike Srbije u ukupnom iznosu do 4.000.000 dinara u visini do 100%, bez uračunatog poreza na dodatu vrednost.
Obrazac prijave i potrebna dokumentacija za studijsko-istraživačke radove, programe i projekte u oblasti zaštite i korišćenja poljoprivrednog zemljišta u pogledu detekcije načina korišćenja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini od značaja za RS u 2020. godiniInformacioni sistem uprave


Lista utvrđenih katastarskih parcela
u državnoj svojini koje mogu biti predmet vraćanja
u postupku vraćanja oduzete imovine
AP Vojvodina
centralna Srbija i Beograd