Uprava za poljoprivredno zemljište
Uprava za poljoprivredno zemljište
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
Vesti
22.09.2021.

U ponedeljak, 20.09.2021. godine, raspisani su oglasi za prvi krug javnog nadmetanja za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini za područje gradova Pančeva i Kragujevca.

08.06.2021.

U ponedeljak, 07.06.2021. godine raspisan je oglas za drugi krug javnog nadmetanja za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini za područje grada Zrenjanina.

04.06.2021.

Javni oglas za davanje u zakup državnog poljoprivrednog zemljišta u drugom krugu u opštini Sečanj raspisan je dana 03. 06. 2021. godine.

24.05.2021.

Od ponedeljka, 18. maja 2021. godine, na sajtu Uprave za poljoprivredno zemljište Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede dostupni su elektronski formulari za prijavu nezakonitosti na poljoprivrednom zemljištu.

14.05.2021.

Javni oglas za davanje u zakup državnog poljoprivrednog zemljišta u drugom krugu u opštini Plandište raspisan je dana 14. 05. 2021. godine.

Najnoviji oglasi i rang liste
za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini

Oglasi
Rang liste

ZA 2021/2022. GODINU
Opština
Kladovo
drugi krug
oglas objavljen : 27.09.2021.
datum drugog kruga nadmetanja:
Rok za prijavu: 12.10.2021. u 15:00
preuzmite oglas
datum prvog kruga nadmetanja:
Rok za prijavu: 14.07.2021. u 15:00
preuzmite oglas
Opština
Despotovac
drugi krug
oglas objavljen : 23.09.2021.
datum drugog kruga nadmetanja:
Rok za prijavu: 06.10.2021. u 13:00
preuzmite oglas
datum prvog kruga nadmetanja:
Rok za prijavu: 24.06.2021. u 13:00
preuzmite oglas
Grad
Bor
prvi krug
oglas objavljen : 23.09.2021.
datum prvog kruga nadmetanja:
Rok za prijavu: 06.10.2021. u 12:00
preuzmite oglas
Grad
Leskovac
drugi krug
oglas objavljen : 23.09.2021.
datum drugog kruga nadmetanja:
Rok za prijavu: 29.09.2021. u 13:00
preuzmite oglas
datum prvog kruga nadmetanja:
Rok za prijavu: 21.07.2021. u 13:00
preuzmite oglas
Opština
Stara Pazova
prvi krug
oglas objavljen : 22.09.2021.
datum prvog kruga nadmetanja:
Rok za prijavu: 06.10.2021. u 14:30
preuzmite oglas
Opština
Varvarin
prvi krug
oglas objavljen : 22.09.2021.
datum prvog kruga nadmetanja:
Rok za prijavu: 05.10.2021. u 15:00
preuzmite oglas
Opština
Aleksinac
prvi krug
oglas objavljen : 22.09.2021.
datum prvog kruga nadmetanja:
Rok za prijavu: 30.09.2021. u 15:00
preuzmite oglas
Grad
Pančevo
prvi krug
oglas objavljen : 20.09.2021.
datum prvog kruga nadmetanja:
Rok za prijavu: 07.10.2021. u 15:00
preuzmite oglas
spisak javnih nadmetanja, informacije o potrebnoj dokumentaciji i uslovima za prijavljivanje možete preuzeti u pdf formatu

Tabelarni pregled raspisanih oglasa u Republici Srbiji

ZA 2021/2022. GODINU
Opština
Dimitrovgrad
prvi krug
rang lista za prvi krug objavljena je 24.09.2021.
rang lista prvog kruga nadmetanja objavljena:
24.09.2021.
preuzmite rang listu
Opština
Veliko Gradište
prvi krug
rang lista za prvi krug objavljena je 24.09.2021.
rang lista prvog kruga nadmetanja objavljena:
24.09.2021.
preuzmite rang listu
Opština
Knić
drugi krug
rang lista za drugi krug objavljena je 17.09.2021.
rang lista 2. kruga nadmetanja objavljena:
17.09.2021.
preuzmite rang listu
rang lista prvog kruga nadmetanja objavljena:
09.07.2021.
preuzmite rang listu
Grad
Čačak
drugi krug
rang lista za drugi krug objavljena je 17.09.2021.
rang lista 2. kruga nadmetanja objavljena:
17.09.2021.
preuzmite rang listu
rang lista prvog kruga nadmetanja objavljena:
06.08.2021.
preuzmite rang listu
Grad
Prokuplje
drugi krug
rang lista za drugi krug objavljena je 16.09.2021.
rang lista 2. kruga nadmetanja objavljena:
16.09.2021.
preuzmite rang listu
rang lista prvog kruga nadmetanja objavljena:
13.08.2021.
preuzmite rang listu
Opština
Krupanj
treći krug
rang lista za treći krug objavljena je 15.09.2021.
rang lista 3. kruga nadmetanja objavljena:
15.09.2021.
preuzmite rang listu
rang lista 2. kruga nadmetanja objavljena:
15.07.2021.
preuzmite rang listu
rang lista prvog kruga nadmetanja objavljena:
27.05.2021.
preuzmite rang listu
Opština
Bela Palanka
prvi krug
rang lista za prvi krug objavljena je 10.09.2021.
rang lista prvog kruga nadmetanja objavljena:
10.09.2021.
preuzmite rang listu
Opština
Malo Crniće
prvi krug
rang lista za prvi krug objavljena je 10.09.2021.
rang lista prvog kruga nadmetanja objavljena:
10.09.2021.
preuzmite rang listu

Pregled svih rang lista
Usvojeni Godišnji programi
zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta
u državnoj svojini, po jedinicama lokalne samouprave
za agroekonomsku 2021/2022. godinu
za agroekonomsku 2020/2021. godinu

* programi na koje je Uprava dala saglasnost
   čeka se usvajanje od strane nadležnih organa JLS

K O N K U R S

ZA DODELU SREDSTAVA ZA IZVOĐENJE RADOVA NA ZAŠTITI, UREĐENJU I KORIŠĆENJU POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U 2021. GODINI

Uredba o utvrđivanju Programa izvođenja radova na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta za 2021. godinu (“Službeni glasnik RS”, broj 32/21) na osnovu koje se raspisuje Konkurs za raspodelu sredstava za izvođenje radova na uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta u 2021. godini stupa na snagu 10.04.2021. godine, te se prijave podnose od 10.04.2021. godine.

 

Konkursom za raspodelu sredstava za izvođenje radova na uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta u 2021. godini se utvrđuje dokumentacija koju je potrebno podneti uz prijavu, ostali kriterijumi za ostvarivanje prava na korišćenje sredstava i način rešavanja prijava u slučajevima kada su ukupna potraživanja podnosilaca prijava koji ostvaruju pravo na sredstva veća od raspoloživih sredstava namenjenih za izvođenje radova na uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta, odnosno za nova investiciona i druga ulaganja koja obuhvataju sledeće oblasti:

 /pogledajte detalje i preuzmite obrasce klikom na odgovarajuću oblast/
1)
2)
3)
4)

Konkurse za prethodne godine možete pogledati ovde.

Komasacija
(geodetsko-tehnički radovi i investicioni radovi)

rok za prijave: 12.05.2021.
Sredstva za realizaciju investicionih radova i geodetsko-tehničkih radova u postupku uređenja poljoprivrednog zemljišta komasacijom obezbeđuju se iz budžeta Republike Srbije u ukupnom iznosu do 87.732.860,95 dinara i u visini učešća do 70% bez uračunatog poreza na dodatu vrednost.
Obrazac prijave i potrebna dokumentacija za uređenje zemljišta u postupku komasacije u 2021. godini - geodetsko-tehnički radovi


Obrazac prijave i potrebna dokumentacija za uređenje zemljišta u postupku komasacije u 2021. godini - investicioni radovi
Nabavka nove opreme za navodnjavanje

rok za prijave: 24.05.2021.
Sredstva za realizaciju ovih radova se obezbeđuju iz budžeta Republike Srbije u ukupnom iznosu do 119.650.264,44 dinara i u visini učešća do 60%, bez uračunatog poreza na dodatu vrednost.
Obrazac prijave i potrebna dokumentacija za dodelu sredstava za nabavku nove opreme za navodnjavanje u 2021. godini
Iskop/bušenje bunara u funkciji navodnjavanja

rok za prijave: 24.05.2021.
Sredstva za realizaciju radova na iskopu/bušenju bunara u funkciji navodnjavanja se obezbeđuju iz budžeta Republike Srbije u ukupnom iznosu do 4.000.000 dinara i u visini učešća do 80% po dužnom metru iskopa/bušenja bunara bez uračunatog poreza na dodatu vrednost.
Obrazac prijave i potrebna dokumentacija za dodelu sredstava za iskop bunara u 2021. godini
Stavljanje u funkciju poljoprivredne proizvodnje napuštenog poljoprivrednog zemljišta u skladu sa namenom

rok za prijave: 10.05.2021.
Sredstva za realizaciju radova za stavljanje u funkciju poljoprivredne proizvodnje napuštenog obradivog poljoprivrednog zemljišta u skladu sa namenom se obezbeđuju iz budžeta Republike Srbije u ukupnom iznosu do 10.592.702,95 dinara.
Obrazac prijave i potrebna dokumentacija za stavljanje u funkciju poljoprivredne proizvodnje napuštenog poljoprivrednog zemljišta u 2021. godini


Informacioni sistem uprave

Lista utvrđenih katastarskih parcela
u državnoj svojini koje mogu biti predmet vraćanja
u postupku vraćanja oduzete imovine
AP Vojvodina
centralna Srbija i Beograd