ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ:
УПУТСТВО ОПШТИНАМА И ГРАДОВИМА
ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЈАВНИХ НАДМЕТАЊА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП
ДРЖАВНОГ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
објављено 20. марта 2020.

Пољопривредно земљиште у државној својини даје се у закуп, односно на коришћење правним односно физичким лицима у складу са одредбама Закона о пољопривредном земљишту (“Службени гласник РС”, број 62/06,65/08-др закон, 41/09, 112/2015, 80/17 и 95/18-др закон) и Правилника о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини (“Службени гласник РС”, број 16/2017, 111/2017, 18/2019, 45/2019, 3/2020 и 25/2020).


Имајући у виду наведене законске прописе, агророкове, као и чињеницу да значајна површина пољопривредог земљишта није дата у закуп и коришћење за агроекономску 2019/2020. годину, неопходно је да се што већа површина земљишта стави у функцију пољопривредне производње и одрже јавна надметања по одлукама о расписивању јавног огласа које сте донели уз сагласност овог Министарства.

 

Приликом одржавања јавног надметања посебно имајте у виду да је уведено ванредно стање и мере Владе Републике Србије у борби против корона вируса које се, између осталог, односе и на ограничавање јавног окупљања на отвореном и у затвореном простору. С тим у вези, окупљања су у оба случаја ограничена тако да дистанца између лица мора бити најмање два метра, као и да на површини од четири квадратна метра не може бити више од једног лица и број лица која могу да бораве у истој просторији… па уколико сте у могућности организујте јавно надметање у већим просторијама или на отвореном. Нарочито пратите објаве и примените све друге мере које евентуално Влада Републике Србије буде донела до одржавања јавног надметања у вашој јединици локалне самоуправе.