Oglasi za zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u Boru, Kladovu, Despotovcu i Novom Kneževcu
objavljeno 29. septembra 2021.

Prethodnih dana raspisani su oglasi za javna nadmetanja u gradu Boru, kao i u opštinama Despotovac, Kladovo i Novi Kneževac.


Grad Bor je dana 23.09.2021. godine raspisao oglas za prvi krug javnog nadmetanja za zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini. Ukupna površina koja se nudi u zakup iznosi 1293 ha, a period zakupa je 15 godina. Rok za prijavu je 06.10.2021. godine u 12:00.

 

U Novom Kneževcu je u ponudi 1991 ha. U pitanju je prvi krug nadmetanja, a rok za prijavu je 06.10.2021. u 14 časova.

 

U opštinama Kladovo i Despotovac raspisani su oglasi za drugi krug javnog nadmetanja, što znači da jedini uslov koji treba da ispune zainteresovani poljoprivredni proizvođači je da imaju registrovano poljoprivredno gazdinstvo u aktivnom statusu najmanje tri godine. Period zakupa je 15 godina, a u zakup se nudi površina od 832 ha u Kladovu, odnosno 447 ha u Despotovcu.

 

Detaljne informacije o uslovima prijave, kao i tabelarni prikaz javnih nadmetanja, sva zainteresovana pravna i fizička lica za zakup državnog poljoprivrednog zemljišta mogu pronaći na sajtu Uprave za poljoprivredno zemljište. Takođe, na sajtu je objavljeno i detaljno korisničko i video uputstvo za korišćenje aplikacije Digitalno javno nadmetanje, putem koje se vrši prijava na javna nadmetanja.