Modeli dokumenata – Uprava za poljoprivredno zemljište
Uprava za poljoprivredno zemljište
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije

Godišnji program

Oglas

Modeli ugovora


Informacioni sistem upraveLista utvrđenih katastarskih parcela
u državnoj svojini koje mogu biti predmet vraćanja
u postupku vraćanja oduzete imovine
AP Vojvodina
centralna Srbija i Beograd