Модели докумената | Управа за пољопривредно земљиште

Годишњи програм

Последња страна Програма

 

Документ који садржи табеле ППЗ и без накнаде

 

Оглас

Лицитација – 1. круг

 

Лицитација – 2. круг

 

Писане понуде – 1. круг

 

Писане понуде – 2. круг

 

Додатак огласу – инвестиционо улагање (изјава) и давање на коришћење по 0 динара

 

Изјава – инвестиционo улагање

 

Модели уговора

Уговор о давању на коришћење без накнаде – школе, институти…

 

Уговор о давању на коришћење без накнаде – пошумљавање

 

Уговор о закупу – јавно надметање – 1 година

 

Уговор о закупу – јавно надметање – више година

 

Уговор о закупу – јавно надметање – више од 10 година

 

Уговор о закупу – јавно надметање – вишегодишњи закуп за инвестирање

 

Уговор о закупу – јавно надметање – вишегодишњи закуп за инвестирање – више од 10 година

 

Уговор о закупу – ппз сточари – 1 година

 

Уговор о закупу – ппз сточари – више година

 

Уговор о закупу – ппз сточари – више од 10 година

 

Уговор о закупу – ппз инфраструктура – 1 година

 

Уговор о закупу – ппз инфраструктура – више година

 

Уговор о закупу – ппз инфраструктура – више од 10 година

 

Уговор о закупу – јавно надметање – 0 динара – површина мања од 10 ха

 

Уговор о закупу – јавно надметање – 0 динара – површина већа од 10 ха

 

Информациони систем управе

Листа утврђених катастарских парцела
у државној својини које могу бити предмет враћања
у поступку враћања одузете имовине
АП Војводина
централна Србија и Београд