Prve odluke o davanju u zakup posle digitalnog javnog nadmetanja
objavljeno 18. decembra 2020.

Opština Dimitrovgrad je među prvima sprovela postupak javnog nadetanja za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini elektronskim putem, kroz novu veb aplikaciju Digitalno javno nadmetanje.


Interesovanje poljoprivrednih proizvođača je bilo veliko, stiglo je čak 169 digitalnih prijava. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede dalo je saglasnost na odluke o davanju u zakup za 474 ha državnog poljoprivrednog zemljišta u ovom krugu nadmetanja, što ukupnu površinu pod zakupom u agroekonomskoj 2020/21. godini u opštini Dimitovgrad povećava na 2.510 ha. To je skoro trostruko više hektara pod zakupom u odnosu na prethodne godine. Primera radi, u agroekonomskoj 2016/17. bilo je 892 ha, a u 2017/18. godini svega 626 ha zakupljenog državnog poljoprivrednog zemljišta u ovoj opštini.

 

S obzirom na veliko interesovanje za zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u opštini Dimitrovgrad, uskoro će biti raspisan i treći krug javnog nadmetanja.