Објављен оглас за закуп пољопривредног земљишта у општини Пећинци
објављено 10. фебруара 2022.

Дана 10.02.2022. године општина Пећинци расписала је јавни Оглас за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини.


Укупна површина која се нуди у закуп износи око 1.060 хектара државних пољопривредног земљишта, распоређених у 316 јединица јавних надметања. Период закупа је исти за све јединице јавних надметања и износи 15 година.

 

Право учешћа на јавном надметању имају сва правна и физичка лица која испуњавају услове прописане за први круг надметања, а која благовремено поднесу електронску пријаву кроз апликацију Дигитално јавно надметање, путем рачунара или мобилних уређаја. Услове учешћа у првом кругу сви заинтересовани пољопривредни произвођачи могу пронаћи у тексту Огласа, објављеном на сајту Управе за пољопривредно земљиште.

 

Рок за пријаву истиче 23.02.2022. године у 14 часова, а ранг листа најповољнијих понуђача биће објављена 03.03.2022. године.