У Новој Вароши драстично повећање површина државног пољопривредног земљишта у закупу
објављено 17. јула 2019.

Након одржаног другог круга јавних надметања у општини Нова Варош за агроекономску 2019/20. годину, 6 лица ће закупити 200 ха пољопривредног земљишта у државној својини, на период од 10 година, што је рекорд у овој општини.


У агроеконoмској 2018/19. години издато је 80 ха пољопривредног земљишта у државној својини на период од 10 година, тако да ће се укупна површина државног пољопривредног земљишта у вишегодишњем закупу повећати на 280 ха, што представља значајан скок у односу на претходни период. Наиме, у агроеконoмској 2017/18. години у закупу је било 50 ха државног пољопривредног земљишта, а 2016/17. знатно мање, само 9 ха.

 

У наредним недељама следи и расписивање трећег круга јавних надметања, па се може очекивати да површина под закупом буде још већа.