Objavljen Konkurs za dodelu sredstava za izvođenje radova u 2019. godini
objavljeno 30. aprila 2019.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za poljoprivredno zemljište objavila je Konkurs za dodelu sredstava za izvođenje radova na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta u 2019. godini


Konkurs se objavljuje u skraćenoj verziji u „Službenom glasniku“ Republike Srbije a potpuni tekst konkursa biće objavljen na zvaničnoj internet stranici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede minpolj.gov.rs, odnosno na stranici Uprave za poljoprivredno zemljište upz.minpolj.gov.rs.

 

Prijava na konkurs se podnosi na obrascu koji se može preuzeti u prostorijama Uprave za poljoprivredno zemljište, Gračanička broj 8, III sprat ili sa sajta Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, odnosno na veb stranici Uprave za poljoprivredno zemljište.

 

Prijave se šalju na adresu: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za poljoprivredno zemljište, Nemanjina 22-26, Beograd, sa naznakom „za konkurs – (navesti namenu ulaganja)“ i to za svaku namenu se prijava podnosi pojedinačno.

 

Konkurs za prethodnu, 2018. godinu, možete pogledati ovde.