Сви огласи
за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини

оглас објављен :

списак јавних надметања, информације о потребној документацији и условима за пријављивање можете преузети у пдф формату


Информациони систем управе

Листа утврђених катастарских парцела
у државној својини које могу бити предмет враћања
у поступку враћања одузете имовине
АП Војводина
централна Србија и Београд