Огласи / 2020 / Град Суботица

Град
Суботица
други круг
оглас објављен : 11.06.2021.
датум другог круга надметања:
Рок за пријаву: 21.06.2021. у 14:00
преузмите оглас
датум првог круга надметања:
Рок за пријаву: 08.04.2021. у 14:00
преузмите оглас

прегледајте све огласе >>>

Информациони систем управе

Листа утврђених катастарских парцела
у државној својини које могу бити предмет враћања
у поступку враћања одузете имовине
АП Војводина
централна Србија и Београд