Огласи / 2020 / Општина Ћуприја

Општина
Ћуприја
први круг
оглас објављен : 17.02.2021.

прегледајте све огласе >>>


Информациони систем управе

Листа утврђених катастарских парцела
у државној својини које могу бити предмет враћања
у поступку враћања одузете имовине
АП Војводина
централна Србија и Београд