Нормативни оквир – Управа за пољопривредно земљиште

Закони

Уредбе

Правилници


Информациони систем управе


Листа утврђених катастарских парцела
у државној својини које могу бити предмет враћања
у поступку враћања одузете имовине
АП Војводина
централна Србија и Београд