К О Н К У Р С

ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ЗАШТИТИ, УРЕЂЕЊУ И КОРИШЋЕЊУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У 2021. ГОДИНИ

Уредба о утврђивању Програма извођења радова на заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта за 2021. годину (“Службени гласник РС”, број 32/21) на основу које се расписује Конкурс за расподелу средстава за извођење радова на уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта у 2021. години ступа на снагу 10.04.2021. године, те се пријаве подносе од 10.04.2021. године.

 

Конкурсом за расподелу средстава за извођење радова на уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта у 2021. години се утврђује документација коју је потребно поднети уз пријаву, остали критеријуми за остваривање права на коришћење средстава и начин решавања пријава у случајевима када су укупна потраживања подносилаца пријава који остварују право на средства већа од расположивих средстава намењених за извођење радова на уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта, односно за нова инвестициона и друга улагања која обухватају следеће области:

 

1)
2)
3)
4)
Комасацијa
(геодетско-технички радови и инвестициони радови)

рок за пријаве: 12.05.2021.
Средства за реализацију инвестиционих радова и геодетско-техничких радова у поступку уређења пољопривредног земљишта комасацијом обезбеђују се из буџета Републике Србије у укупном износу до 87.732.860,95 динара и у висини учешћа до 70% без урачунатог пореза на додату вредност.
Образац пријаве и потребна документација за уређење земљишта у поступку комасације у 2021. години - геодетско-технички радови


Образац пријаве и потребна документација за уређење земљишта у поступку комасације у 2021. години - инвестициони радови
Набавка нове опреме за наводњавање

рок за пријаве: 24.05.2021.
Средства за реализацију ових радова се обезбеђују из буџета Републике Србије у укупном износу до 119.650.264,44 динара и у висини учешћа до 60%, без урачунатог пореза на додату вредност.
Образац пријаве и потребна документација за доделу средстава за набавку нове опреме за наводњавање у 2021. години
Ископ/бушење бунара у функцији наводњавања

рок за пријаве: 24.05.2021.
Средства за реализацију радова на ископу/бушењу бунара у функцији наводњавања се обезбеђују из буџета Републике Србије у укупном износу до 4.000.000 динара и у висини учешћа до 80% по дужном метру ископа/бушења бунара без урачунатог пореза на додату вредност.
Образац пријаве и потребна документација за доделу средстава за ископ бунара у 2021. години
Стављање у функцију пољопривредне производње напуштеног пољопривредног земљишта у складу са наменом

рок за пријаве: 10.05.2021.
Средства за реализацију радова за стављање у функцију пољопривредне производње напуштеног обрадивог пољопривредног земљишта у складу са наменом се обезбеђују из буџета Републике Србије у укупном износу до 10.592.702,95 динара.
Образац пријаве и потребна документација за стављање у функцију пољопривредне производње напуштеног пољопривредног земљишта у 2021. години


К О Н К У Р С

ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ЗАШТИТИ, УРЕЂЕЊУ И КОРИШЋЕЊУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У 2020. ГОДИНИ

Конкурсом се утврђује документација коју је потребно поднети уз пријаву, остали критеријуми за остваривање права на средства и начин бодовања појединих критеријума (у случајевима када је бодовање успостављено) за извођење радова на заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта, односно за нова инвестициона и друга улагања која обухватају следеће области:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
Kомасацијa
(инвестициони радови и геодетско-технички радови)

рок за пријаве: 06.07.2020.
Средства за реализацију инвестиционих радова и геодетско-техничких радова у поступку уређења пољопривредног земљишта комасацијом обезбеђују се из буџета Републике Србије у укупном износу до 15.839.791,07 динара и у висини учешћа до 70% без урачунатог пореза на додату вредност.
Образац пријаве и потребна документација за уређење земљишта у поступку комасације у 2020. години - фаза I


Образац пријаве и потребна документација за уређење земљишта у поступку комасације у 2020. години - фаза II
Набавка нове опреме за наводњавање

рок за пријаве: 06.07.2020.
Средства за реализацију ових радова се обезбеђују из буџета Републике Србије у укупном износу до 46.543.291,80 динара и у висини учешћа до 60%, без урачунатог пореза на додату вредност.
Пријава за доделу средстава за набавку нове опреме за наводњавање у 2020. години
Ископ/бушење бунара у функцији наводњавања

рок за пријаве: 06.07.2020.
Средства за реализацију радова на ископу/бушењу бунара у функцији наводњавања се обезбеђују из буџета Републике Србије у укупном износу до 4.000.000 динара и у висини учешћа до 80% по дужном метру ископа/бушења бунара без урачунатог пореза на додату вредност.
Пријава за доделу средстава за ископ бунара у 2020. години
Студијско-истраживачки радови, програми и пројекти у области заштите и коришћења пољопривредног земљишта од значаја за Републику Србију

рок за пријаве: 06.07.2020.
Средства за реализацију ове активности обезбеђују се из буџета Републике Србије у укупном износу до 4.928.174,36 динара у висини до 100%, без урачунатог пореза на додату вредност.
Образац пријаве и потребна документација за студијско-истраживачке радове, програме и пројекте у области заштите и коришћења пољопривредног земљишта од значаја за РС у 2020. години
Студијско-истраживачки радови, програми и пројекти у области уређења пољопривредног земљишта од значаја за Републику Србију

рок за пријаве: 06.07.2020.
Средства за реализацију ове активности обезбеђују се из буџета Републике Србије у укупном износу до 25.000.000,00 динара у висини до 100%, без урачунатог пореза на додату вредност.
Образац пријаве и потребна документација за студијско-истраживачке радове, програме и пројекте у области уређења пољопривредног земљишта од значаја за РС у 2020. години
Студијско-истраживачки радови, програми и пројекти у области заштите и коришћења пољопривредног земљишта у погледу детекције начина коришћења пољопривредног земљишта у државној својини од значаја за Републику Србију

рок за пријаве: 06.07.2020.
Средства за реализацију ове активности обезбеђују се из буџета Републике Србије у укупном износу до 4.000.000 динара у висини до 100%, без урачунатог пореза на додату вредност.
Образац пријаве и потребна документација за студијско-истраживачке радове, програме и пројекте у области заштите и коришћења пољопривредног земљишта у погледу детекције начина коришћења пољопривредног земљишта у државној својини од значаја за РС у 2020. години


К О Н К У Р С

ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ЗАШТИТИ, УРЕЂЕЊУ И КОРИШЋЕЊУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У 2019. ГОДИНИ

Конкурсом се утврђује документација коју је потребно поднети уз пријаву, остали критеријуми за остваривање права на средства и начин бодовања појединих критеријума (у случајевима када је бодовање успостављено) за извођење радова на заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта, односно за нова инвестициона и друга улагања која обухватају следеће области:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
Kомасацијa
(инвестициони радови и геодетско-технички радови)

рок за пријаве: 14.06.2019.
Средства за реализацију инвестиционих радова и геодетско-техничких радова за спровођење комасације обезбеђују се из буџета Републике Србије у укупном износу до 62.603.172,12 динара и у висини учешћа до 70%, без урачунатог пореза на додату вредност.
Образац пријаве и потребна документација за уређење земљишта у поступку комасације у 2019. години - фаза I


Образац пријаве и потребна документација за уређење земљишта у поступку комасације у 2019. години - фаза II
побољшање квалитета обрадивог пољопривредног земљишта

рок за пријаве: 24.06.2019.
Средства за реализацију ове активности обезбеђују се из буџета Републике Србије у укупном износу до 20.000.000 динара у висини учешћа до 80%, без урачунатог пореза на додату вредност.
Образац пријаве и потребна документација за побољшање квалитета пољопривредног земљишта у 2019. години
Набавка нове опреме за наводњавање

рок за пријаве: 01.07.2019.
Средства за реализацију ових радова се обезбеђују из буџета Републике Србије у укупном износу до 175.000.000 динара и у висини учешћа до 60%, без урачунатог пореза на додату вредност.

Конкурс октобар 2019:
Средства за реализацију ових улагања се обезбеђују из буџета Републике Србије у укупном износу до 16.000.000 динара и у висини учешћа до 60%, без урачунатог пореза на додату вредност.
Рок за подношење пријава: 04.11.2019.
Пријава за доделу средстава за набавку нове опреме за наводњавање у 2019. години


Пријава за доделу средстава за набавку нове опреме за наводњавање - конкурс октобар 2019.
Ископ/бушење бунара у функцији наводњавања

рок за пријаве: 03.06.2019.
Средства за реализацију ових радова се обезбеђују из буџета Републике Србије у укупном износу до 15.000.000 динара и у висини учешћа до 80% по дужном метру ископа/бушења бунара без урачунатог пореза на додату вредност.
Пријава за доделу средстава за ископ бунара у 2019. години
Студијско-истраживачки радови, програми и пројекти у области заштите и коришћења пољопривредног земљишта од значаја за Републику Србију

рок за пријаве: 20.05.2019.
Средства за реализацију ове активности обезбеђују се из буџета Републике Србије у укупном износу до 24.350.200 динара у висини до 100%, без урачунатог пореза на додату вредност.
Образац пријаве и потребна документација за студијско-истраживачке радове, програме и пројекте у области заштите и коришћења пољопривредног земљишта од значаја за РС у 2019. години
Студијско-истраживачки радови, програми и пројекти у области уређења пољопривредног земљишта од значаја за Републику Србију

рок за пријаве: 20.05.2019.
Средства за реализацију ове активности обезбеђују се из буџета Републике Србије у укупном износу до 26.192.203,51 динара у висини до 100%, без урачунатог пореза на додату вредност.
Образац пријаве и потребна документација за студијско-истраживачке радове, програме и пројекте у области уређења пољопривредног земљишта од значаја за РС у 2019. години
Студијско-истраживачки радови, програми и пројекти у области заштите и коришћења пољопривредног земљишта у погледу детекције начина коришћења пољопривредног земљишта у државној својини од значаја за Републику Србију

рок за пријаве: 20.05.2019.
Средства за реализацију ове активности обезбеђују се из буџета Републике Србије у укупном износу до 15.000.000 динара у висини до 100%, без урачунатог пореза на додату вредност.
Образац пријаве и потребна документација за студијско-истраживачке радове, програме и пројекте у области заштите и коришћења пољопривредног земљишта у погледу детекције начина коришћења пољопривредног земљишта у државној својини од значаја за РС у 2019. години


Информациони систем управе

Листа утврђених катастарских парцела
у државној својини које могу бити предмет враћања
у поступку враћања одузете имовине
АП Војводина
централна Србија и Београд