Uprava za poljoprivredno zemljište
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Informator o radu

OSNOVNI PODACI O DRŽAVNOM ORGANU

Naziv državnog organa: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za poljoprivredno zemljište
Adresa sedišta: Nemanjina 22-26
Poštanski broj i grad: 11040 Beograd
Matični broj: 17855140
PIB: 108508191

 

Uvid u Informator o radu Uprave za poljoprivredno zemljište Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede se može ostvariti lično u prostorijama Uprave ili nabaviti štampana kopija na adresi Gračanička 8, 11000 Beograd, sprat III, kancelarija broj 5.

 

Preuzmite Informator o radu u elektronskom obliku

Informacioni sistem uprave

Lista utvrđenih katastarskih parcela
u državnoj svojini koje mogu biti predmet vraćanja
u postupku vraćanja oduzete imovine
AP Vojvodina
centralna Srbija i Beograd