Uprava za poljoprivredno zemljište
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Informacioni sistem uprave

Uprava za poljoprivredno zemljište, kao organ nadležan za uspostavljanje i vođenje informacionog sistema o poljoprivrednom zemljištu Republike Srbije, kontinuirano radi na razvoju softverskih rešenja, u cilju uspostavljanja jedinstvenog informacionog sistema.
 
U ovom trenutku, informacioni sistem Uprave omogućava da se proces davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini objedini, pojednostavi i zaokruži, od izrade godišnjeg programa korišćenja, zaštite i uređenja zemljišta,  preko njegove realizacije, raspisivanja oglasa i održavanja javnih nadmetanja, do zaključenja ugovora o zakupu i praćenja naplate zakupa. U tom smislu, Uprava je u prethodnom periodu razvila kompleksan informacioni sistem koji objedinjuje sledeća softverska rešenja:

 

  1. Izrada godišnjeg programa – GIS veb aplikacija zasnovana na Lokalis platformi
  2.  

  3. Inzem DMS – veb aplikacija za realizaciju godišnjeg programa
  4.  

  5. Inzem – back-office aplikacija za praćenje i sprovođenje postupka davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini
  6.  

  7. Pregled državnog poljoprivrednog zemljišta – GIS veb aplikacija

 

Informacioni sistem je prevashodno zamišljen kao GIS koji će olakšati rad jedinicama lokalne samouprave u procesu izdavanja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini. U prvoj godini primene, 17 opština i gradova se uključilo u proces i uspešno završilo izradu godišnjeg programa kroz GIS, naredne godine taj broj je iznosio 120, dok je u agroekonomskoj 2019/2020. godini svih 145 jedinica lokalne samouprave uključeno u sistem. Iskustva dosadašnjih korisnika su veoma pozitivna, rad kroz GIS je u mnogome ubrzao i olakšao celokupan proces, pre svega u pogledu identifikacije parcela i stanja na terenu, smanjenja administrativnih procedura, ubrzavanja svih postupaka vezanih za korespedenciju između zaposlenih u Upravi i jedinicama lokalne samouprave.
 
Uspostavljanje geografskog informacionog sistema u Upravi za poljoprivredno zemljište i jedinicama lokalne samouprave doprinosi boljem pregledu i bržem prikupljanju podataka o državnom poljoprivrednom zemljištu, parcelama i kvalitetu zemljišta. Pored toga, u svakom trenutku moguća je provera, izveštavanje i praćenje podataka koje sistem sadrži: površine poljoprivrednog zemljišta u zakupu na nivou parcele, kulture i klase za svaku JLS, realizacija naplate ugovora na dnevnom nivou, identifikacija dužnika itd.
 
Posebno treba istaći da je uvođenje informacionog sistema omogućilo da postupak izdavanja državnog zemljišta u zakup postane potpuno transparentan. Smanjena je i pojava uzurpacije, povećane su površine pod zakupom, a takođe sada je moguća i identifikacija neobrađenog i napuštenog zemljišta.
 
Uprava za poljoprivredno zemljište u narednom periodu planira dalje aktivnosti na polju digitalizacije i razvoja softvera koji će doprineti da svi poslovni procesi u Upravi budu integrisani u jedinstven informacioni sistem.

Informacioni sistem uprave

Lista utvrđenih katastarskih parcela
u državnoj svojini koje mogu biti predmet vraćanja
u postupku vraćanja oduzete imovine
AP Vojvodina
centralna Srbija i Beograd