У Пријепољу по први пут земљиште у вишегодишњем закупу
објављено 3. октобра 2019.

У општини Пријепоље завршена су два круга јавних надметања за закуп пољопривредног земљишта у државној својини. Укупна површина земљишта датог у закуп износи 75,5153 ха.


Уговори о закупу су закључени на период од 10 година, па је по први пут земљиште дато у вишегодишњи закуп.

 

Претходних година у Пријепољу није било закупа, док је прошле године издато само 1,5364 ха на период од годину дана. Узимајући то у обзир, овогодишње повећање површина под закупом представља значајан резултат.