У Книћу удвостручена површина под закупом
објављено 2. септембра 2019.

Други круг јавног надметања за закуп пољопривредног земљишта у државној својини у општини Кнић одржан је 01.08.2019. године. Шест закупаца је закупило пољопривредно земљиште у површини од 11,3158 ха на период од 10 година.


У односу на претходну годину, када је закупљено 6,2750 ха, ове године је закупљено скоро двоструко више, а укупна површина под вишегодишњим закупом се повећала на 14,7870 ха.

 

Ово повећање површина под закупом је још значајније, уколико се узме у обзир да у претходним агроекономским годинама, 2017/18. и 2016/17, уопште није било закупа државног пољопривредног земљишта у овој општини.