Рекордне површине државног пољопривредног земљишта у закупу
објављено 11. децембра 2019.

Други круг јавних надметања за давање у закуп државног пољопривредног земљишта за агроекономску 2019/2020 годину до сада је расписан у 96 од 145 јединица локалних самоуправа у Републици Србији. Од преосталих 49 општина и градова, први круг је расписан у 37, а у наредних неколико дана очекује се да и преосталих 12 локалних самоуправа уз сагласност Управе за пољопривредно земљиште понуди државно земљиште у закуп у првом кругу.


За један део локалних самоуправа поступак давања у закуп државног пољопривредног земљишта већ је окончан, па Управа располаже и првим подацима који укључују агроекономску 2019/2020 годину која је рекордна по површинама државног земљишта датог закуп у великом броју општина и градова. За сада је сигурно да Бабушница, Голубац, Кнић, Куршумлија, Љубовија, Медвеђа, Нова Варош, Пожега, Пријепоље, Прокупље, Ражањ и Рашка имају рекордне површине државног земљишта у закупу. Примера ради, у Книћу је ове године у закупу 14,7870 ха, док је претходне године било 6,2750 ха. У Пожеги прошле године није било закупа државног пољопривредног земљишта, а ове године је у закуп издато 51,1895 ха. У Прокупљу је закључено 14 уговора о закупу на период од 10 година у површини од 48,0036 ха, чиме је укупна површина под вишегодишњим закупом у овој општини повећана на чак 519,0578 ха.

 

И даље Нова Варош има највеће повећање површина под закупом у овој години. Под закупом се налази 278,5355 ха, што је чак 3,5 пута више него претходне године.

 

Очекује се да ће, након окончања поступка давања у закуп и у осталим општинама и градовима, доћи до нових рекордних површина државног земљишта датог у закуп, пре свега вишегодишњи закуп.

 

Рекордне површине под закупом последица су, између осталог, детаљног пописа и евиденције државног пољопривредног земљишта која је успостављена и праћена уз подршку најсавременијег географско-информационог система који је Управа за пољопривредно земљиште применила у свим јединицама локалне самоуправе и за целокпуно државно пољопривредно земљиште. Повећање заинтересованости пољопривредника је настало и услед чињеница да Управа нуди углавном десетогодишње периоде закупа који пољопривредницима омогућавају извесност и планирање пољопривредне производње на дужи рок.