Објављен Конкурс за доделу средстава за извођење радова у 2019. години
објављено 30. априла 2019.

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за пољопривредно земљиште објавила је Конкурс за доделу средстава за извођење радова на заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта у 2019. години


Конкурс се објављује у скраћеној верзији у „Службеном гласнику“ Републике Србије а потпуни текст конкурса биће објављен на званичној интернет страници Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде minpolj.gov.rs, односно на страници Управе за пољопривредно земљиште upz.minpolj.gov.rs.

 

Пријава на конкурс се подноси на обрасцу који се може преузети у просторијама Управе за пољопривредно земљиште, Грачаничка број 8, III спрат или са сајта Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, односно на веб страници Управе за пољопривредно земљиште.

 

Пријаве се шаљу на адресу: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за пољопривредно земљиште, Немањина 22-26, Београд, са назнаком „за конкурс – (навести намену улагања)“ и то за сваку намену се пријава подноси појединачно.

 

Конкурс за претходну, 2018. годину, можете погледати овде.