У Сомбору под закупом 24 314 ха
објављено 9. априла 2019.

У Републици Србији Град Сомбор је једна од ЈЛС које имају највећу површину пољопривредног земљишта у државној својини. Према годишњем програму планирано за давање у закуп и на коришћење је око 27 000 ха. Након завршеног јавног надметања за агроекономску 2018/19 годину у Сомбору је укупно дато у закуп и на коришћење 24 314 ха.


У односу на претходне године то је значајно повећање пољопривредних површина под закупом. Примера ради, у агроекономској 2015/16 под закупом је било око 9 000 ха, док је прошле године било у закупу 23 500 ха.

 

Када говоримо о овим подацима, треба имати у виду и да је у досадашњем процесу реституције на територији Града Сомбора враћено преко 2 000 ха пољопривредног земљишта.

 

Овако добрим резултатима допринео је и нови начин планирања и реализације закупа пољопривредног земљишта. Коришћењем информационог система цео поступак постао је транспарентнији и ефикаснији, а свим заинтересованим лицима је олакшан увид у доступно пољопривредно земљиште.