Објављен конкурс за набавку
нове опреме за наводњавање
објављено 18. октобра 2019.

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за пољопривредно земљиште расписује Конкурс за доделу средстава за улагање које се односи на уређење пољопривредног земљишта путем набавке нове опреме за наводњавање у 2019. години


Средства за реализацију ових улагања се обезбеђују из буџета Републике Србије у укупном износу до 16.000.000 динара и у висини учешћа до 60%, без урачунатог пореза на додату вредност.

 

Конкурс се објављује у скраћеној верзији у „Службеном гласнику“ Републике Србије а потпуни текст конкурса објављен је на званичној интернет страници Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде www.minpolj.gov.rs односно на страници Управе за пољопривредно земљиште www.upz.minpolj.gov.rs

 

Пријава на конкурс се подноси на обрасцу који се може преузети у просторијама Управе за пољопривредно земљиште, Грачаничка број 8 III спрат или са сајта Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде www.minpolj.gov.rs односно на страници Управе за пољопривредно земљиште www.upz.minpolj.gov.rs.

 

Пријавa на Конкурс подноси се закључно са 4.11.2019. године.


извор вести: