Пријавите узурпацију државног пољопривредног земљишта
Узурпација државног пољопривредног земљишта забрањена је Законом о пољопривредном земљишту. Лице које бесправно користи пољопривредно земљиште у државној својини сноси последице у складу са одредбама Закона. Уколико имате сазнања о постојању узурпације државног пољопривредног земљишта, пријавите потпуно анонимно, користећи овај формулар
Уколико не знате тачан број парцеле, а налазите се на лицу места, можете послати координате локације

ширина:
дужина:


Уколико желите да будете обавештени
о предузетим радњама по овој пријави, упишите email адресу