Пријавите
бесправно преоравање пашњака
Уколико имате сазнања о бесправном преоравању пашњака, пријавите потпуно анонимно, користећи овај формулар
Уколико не знате тачан број парцеле, а налазите се на лицу места, можете послати координате локације

ширина:
дужина:
Уколико желите да будете обавештени
о предузетим радњама по овој пријави, упишите email адресу