Пријавите друге незаконитости
на пољопривредном земљишту
Уколико имате сазнања
о другим незаконитостима
на пољопривредном земљишту, пријавите потпуно анонимно,
користећи овај формулар
Уколико не знате тачан број парцеле, а налазите се на лицу места, можете послати координате локације

ширина:
дужина:
Уколико желите да будете обавештени
о предузетим радњама по овој пријави, упишите email адресу