Пријавите коришћење пољопривредног земљишта
у непољопривредне сврхе
Уколико имате сазнања о
коришћењу пољопривредног земљишта
у непољопривредне сврхе, пријавите потпуно анонимно, користећи овај формулар
Уколико не знате тачан број парцеле, а налазите се на лицу места, можете послати координате локације

ширина:
дужина: