Пријавите
бесправну експлоатацију минералних сировина
на пољопривредном земљишту
(државном и приватном)
Уколико имате сазнања о бесправној експлоатацији минералних сировина на пољопривредном земљишту, пријавите потпуно анонимно, користећи овај формулар
Уколико не знате тачан број парцеле, а налазите се на лицу места, можете послати координате локације

ширина:
дужина:
Уколико желите да будете обавештени
о предузетим радњама по овој пријави, упишите email адресу