Пријавите дивљу депонију на пољопривредном земљишту
(државном и приватном)
Уколико имате сазнања о постојању дивље депоније на пољопривредном земљишту, пријавите потпуно анонимно, користећи овај формулар
Уколико не знате тачан број парцеле, а налазите се на лицу места, можете послати координате локације

ширина:
дужина: