Модели јавних позива

Јавни позив за остваривање права коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини Јавни позив за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини