Обавештење о просечној цени закупа
објављено 10. априла 2019.

Обавештење јединицама локалних самоуправа о просечној цени закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији Републике Србије у последње три године


У складу са чланом 64а. став 23. Закона о пољопривредном земљишту („Сл. гласник РС“, бр. 62/2006, 65/2008 – др. закон, 41/2009, 112/2015, 80/2017 и 95/2018 – др. закон) висину закупнине утврђује јединица локалне самоуправе, док је ставом 20. истог члана прописано да закупнинa пољопривредног земљишта у државној својини по праву пречег закупа по основу из става 13. тачка 2) (сточарство) овог члана је просечно постигнута цена закупа по хектару, с тим што закупнина по праву пречег закупа по том основу не може бити већа од просечне цене закупа по хектару на територији Републике Србије у последње три године.

 

Услед неажурности појединих јединица локалних самоуправа дошло је до кашњења у спровођењу поступка реализације годишњих програма 2018. године. Како не би дошло до кашњења у реализацији годишњих програма 2019. године, Управа за пољопривредно земљиште је на основу расположивих података утврдила просечну цену закупа по хектару за просечан квалитет земљишта на територији Републике Србије у последње три године и она износи 196,23 евра.