Сви огласи
за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини
Општина
Пландиште
први круг
оглас објављен : 01.11.2019.
датум првог круга надметања:
25, 26, 27, 28. и 29.11.2019. у 08:00
преузмите оглас
Општина
Бач
први круг
оглас објављен : 01.11.2019.
датум првог круга надметања:
25, 26. и 27.11.2019. од 09:30 до 12:30
преузмите оглас
Општина
Неготин
први круг
оглас објављен : 01.11.2019.
датум првог круга надметања:
15.11.2019. у 12:00
преузмите оглас
Општина
Гаџин Хан
други круг
оглас објављен : 01.11.2019.
датум другог круга надметања:
22.11.2019. у 10:00
преузмите оглас
датум првог круга надметања:
31.05.2019. у 10:00
преузмите оглас
Општина
Владимирци
први круг
оглас објављен : 29.10.2019.
датум првог круга надметања:
18.11.2019. у 12:00
преузмите оглас
Општина
Ариље
други круг
оглас објављен : 28.10.2019.
датум другог круга надметања:
14.11.2019. у 10:00
преузмите оглас
датум првог круга надметања:
31.07.2019. у 10:00
преузмите оглас
Општина
Лебане
други круг
оглас објављен : 28.10.2019.
датум другог круга надметања:
12.11.2019. у 08:00
преузмите оглас
датум првог круга надметања:
23.05.2019. у 08:00
преузмите оглас
Општина
Кањижа
први круг
оглас објављен : 25.10.2019.
датум првог круга надметања:
13.11.2019. у 10:00
преузмите оглас
Општина
Сремски Карловци
први круг
оглас објављен : 25.10.2019.
датум првог круга надметања:
12.11.2019. у 12:00
преузмите оглас
Општина
Пожега
други круг
оглас објављен : 25.10.2019.
датум другог круга надметања:
18, 19 и 20.11.2019. у 10:00
преузмите оглас
датум првог круга надметања:
19, 20. и 21.08.2019. у 10:00
преузмите оглас

списак јавних надметања, информације о потребној документацији и условима за пријављивање можете преузети у пдф формату

Информациони систем управе
Карта пољопривредног земљишта у државној својини