Сви огласи
за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини
Општина
Србобран
први круг
оглас објављен : 13.12.2019.
датум првог круга надметања:
27.12.2019. у 09:00
преузмите оглас
Општина
Опово
први круг
оглас објављен : 12.12.2019.
датум првог круга надметања:
25.12.2019. у 11:00
преузмите оглас
Општина
Беочин
други круг
оглас објављен : 12.12.2019.
датум другог круга надметања:
27.12.2019. у 08:00
преузмите оглас
датум првог круга надметања:
13.09.2019. у 08:00
преузмите оглас
Општина
Темерин
други круг
оглас објављен : 12.12.2019.
датум другог круга надметања:
27.12.2019. у 11:00
преузмите оглас
датум првог круга надметања:
05.12.2019. од 10:00 до 11:00
преузмите оглас
Општина
Бачки Петровац
први круг
оглас објављен : 10.12.2019.
датум првог круга надметања:
23.12.2019. од 08:00 до 10:30
преузмите оглас
Град
Сомбор
први круг
оглас објављен : 10.12.2019.
датум првог круга надметања:
од 20.12.2019. до 10.01.2020. у 09:00
преузмите оглас
Општина
Бечеј
први круг
оглас објављен : 09.12.2019.
датум првог круга надметања:
24, 26. и 27.12.2019. у 10:00
преузмите оглас
Општина
Богатић
други круг
оглас објављен : 06.12.2019.
датум другог круга надметања:
26.12.2019. у 10:00
преузмите оглас
датум првог круга надметања:
11. и 12.11.2019. у 14:00
преузмите оглас
Општина
Уб
први круг
оглас објављен : 05.12.2019.
датум првог круга надметања:
16. и 17.12.2019. у 08:00
преузмите оглас
Општина
Стара Пазова
други круг
оглас објављен : 05.12.2019.
датум другог круга надметања:
23.12.2019. у 10:00
преузмите оглас
датум првог круга надметања:
30.09.2019. у 10:00
преузмите оглас

списак јавних надметања, информације о потребној документацији и условима за пријављивање можете преузети у пдф формату

Информациони систем управе
Карта пољопривредног земљишта у државној својини