Uprava za poljoprivredno zemljište
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije
Broj javne nabavke: 404-02-00113/2019-14
Javna nabavka usluga održavanja softvera za izradu godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta – pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda
datum objavljivanja: 26.02.2019.

godina: 2019
Informacioni sistem uprave
Karta poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini